Norwedzy chcą wprowadzić politykę klimatyczną do działań gigantów wydobywczych

4 maja 2016, 11:45 Alert

(Bloomberg/Bartłomiej Sawicki)

Norweski Fundusz Inwestycyjny na zbliżających się walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Exxon Mobil i Chevron zaproponuje wykonanie audytu pod kątem wpływu  prowadzonej działalności biznesowej dwóch największych firm naftowych na zmiany klimatyczne. Fundusz proponuje także zmiany na szczytach władz samych spółek.

Norweski Fundusz Inwestycyjny, zarządzany przez Norges Bank Investment Management, dysponujący majątkiem równym 870 mld dol., przedstawi na zbliżających się pod koniec maja walnych zgromadzeniach spółek naftowych, w których posiada akcje, propozycje raportowania o wpływie prowadzonej działalności biznesowej spółek na zmiany klimatyczne.

Norges Bank Investment Management, zarządzany przez Norweski Bank Centralny, dysponuje 0,78 proc. akcji ExxonMobil oraz 0,85 proc. Chevronu. – Zachęcamy firmy do rozważenia w długoterminowej strategii biznesowej oraz zysków firmy w kontekście różnych scenariuszy ujmujących zmiany prawne i klimatyczne. Jeden z możliwych scenariuszy powinien rozważyć realizację skuteczniejszej polityki ograniczając prawdopodobieństwo wzrostu temperatury powyżej 2 stopni Celsjusza – czytamy w oświadczeniu norweskiego banku.

Fundusz już w zeszłym roku, na posiedzeniach walnego zgromadzenia BP i Shella, spółek w których także posiada akcje, zaproponował wykonanie posobnych raportów o wpływie zmian klimatycznych na prowadzenie działalności biznesowej spółek.

Norweski Fundusz Inwestycyjny, realizując zalecenia rządu, stopniowo redukuje swoje zaangażowanie w firmy tytoniowe, produkujące broń atomową, a od zeszłego roku firmy wydobywające lub konsumujące znaczne ilości węgla. W ubiegłym roku firma pozbyła się udziały w 28 firmach wydobywających lub konsumujących węgiel. W kwietniu władze funduszu zaznaczyły, że pozbędą się akcji w łącznie 52 firmach z branży węglowej, w tym także m.in. w polskiej spółce Bogdanka, wydobywającej węgiel kamienny na Lubelszczyźnie.

– BP i Shell przemyślały w ubiegłym roku, propozycje, która jest absolutnie możliwa do wdrożenia. To wstyd, że firmy USA, przybędą na walne zgromadzenie z innymi przeciwnymi wnioskami,  my będziemy jednak co roku powracać do tego samego wniosku – podkreśla dyrektor wykonawczy norweskiego banku, Yngve Slyngstad.

Władze Funduszu będą na walnym zgromadzeniu firmy Exxon Mobil głosować za wnioskiem o rozdzielenie funkcji dyrektora wykonawczego od prezesa. Obecnie te dwie funkcje sprawuje Rex Tillerson. Fundusz będzie także głosować przeciwko ponownemu wyborowi Tillersona do zarządu. Podobnych zmian fundusz będzie domagał się w Chevronie. Norwegowie są przeciwni reelekcji na stanowisko dyrektora wykonawczego koncernu Johna Watsona.