Novatek zapowiada ekspansję LNG

18 grudnia 2017, 15:15 Alert

12 grudnia 2017 roku Novatek ogłosił strategię rozwoju firmy do 2030 roku. Zgodnie z przewidywaniami analityków skupia się ona na projektach związanych z produkcją skroplonego gazu ziemnego.

Projekt Jamał LNG - wizualizacja.
Projekt Jamał LNG - wizualizacja.

Nową koncepcję działania przedstawił prezes koncernu Leonid Michelson. Głównym kierunkiem rozwoju został uznany rynek LNG. Według szacunków przedstawionych przez spółkę, Rosja do roku 2030 będzie produkować około 80 milionów ton LNG rocznie, z czego Novatek dostarczy 2/3 tego wolumenu.

Pierwsze sukcesy

Najważniejszym projektem realizowanym obecnie przez Novatek jest Yamal LNG, którego docelowa przepustowość ma wynieść 16,5 miliona ton rocznie (każda linia ma przerabiać 5,5 miliona ton gazu rocznie).

Koszt realizacji tego projektu oszacowano kwotę na 26,9 mld USD. Produkcję LNG rozpoczęto 5 grudnia 2017 roku, a pierwsza partia kondensatu została wysłana do odbiorców trzy dni później.

W grudniu 2017 roku Yamal LNG dostarczy łącznie 3 pełne i gotowe do sprzedaży partie LNG. Do kwietnia 2018 roku nowa instalacja wyśle 14 ładunków LNG, a plan wysyłki na 2018 rok zakłada zaopatrzenie 72-75 tankowców.

Na czwarty kwartał 2019 roku planowane jest uruchomienie czwartej linii produkcyjnej LNG opartej na rosyjskiej technologi. Jej wydajności ma wynieść 1 mln ton rocznie. Koszt budowy czwartej linii wyceniono na 425 mld rubli (7, 2 mld USD – przyp. red.).

Inwestycja musi się zwrócić

Dyrektor finansowy Novatek Mark Jetway poinformował, że zwrot inwestycji Yamal LNG nastąpi już w 2019 roku, a wypłata pierwszych dywidend – w 2021 roku. – Spłata pożyczek rozpocznie się w 2019 roku. Jeśli chodzi o dywidendy, możemy się spodziewać wzrostu ich wartości od 2021 roku do końca dekady- powiedział Jetway, dodając, że firma wybierze „odpowiedni czas” na wzrost dywidend. Zgodnie z polityką dywidendową spółki Novatek przeznacza 30% zysków na wypłatę dywidend. Do wszelkich prognozowanych przyszłorocznych wyliczeń używa szacunkowej cen ropy naftowej w wysokości 60 USD za baryłkę. Zgodnie z zapisami znajdującymi się w najnowszej strategii do 2030 roku przepływy finansowe jakie wygeneruje Yamal LNG wyniosą 62 mld USD.

Nowe projekty

Na 2018 rok rosyjski koncern planuje inwestycje w wysokości 90 mld rubli (ponad 1,5 mld USD przyp. red.), a w 2019 roku ta kwota ma wzrosnąć 1,5-krotnie. W tych kwotach nie zostało ujęte finansowanie projektu Arctic LNG-2, co do przyszłości którego Novatek planuje podjąć decyzję pod koniec 2019 roku. Ta decyzja ma określić politykę inwestycyjną korporacji na nadchodzące lata. W ramach projektu planowana jest budowa trzech linii technologicznych o wydajności 6 milionów ton LNG rocznie każda. Cała infrastruktura zlokalizowana zostanie na pływających platformach w Zatoce Obskiej. Między innymi dzięki temu uda się znacząco zmniejszyć nakłady inwestycyjne i wyniosą one 10 miliardów dolarów .

Innym ważnym projektem realizowanym przez Novatek w zakresie logistyki LNG jest budowa terminalu przeładunkowego na terytorium Kamczatki. Wstępnie zaplanowano, że ten terminal powstanie w pobliżu Pietropawłowska Kamczackiego w niezamarzającej zimą głębinowej zatoce z bezpośrednim dostępem do Oceanu Spokojnego. Faza optymalizacji koncepcji (pre-FEED) powinna zostać zakończona przed końcem 2017 roku. Zamknięcie prac nad przygotowaniem dokumentacji projektowej (FEED) budowy terminalu LNG na Kamczatce nastąpi w 2018 roku.

Novatek prowadzi już negocjacje w sprawie pozyskania partnerów do tego projektu. Zdaniem prezesa Michelsona to przedsięwzięcie cieszy się żywym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów. Pakiet kontrolny w terminalu LNG Novatek planuje jednak zachować dla siebie. Koszty budowy terminalu LNG na Kamczatce oszacowano na kwotę 60 mld rubli ( ponad 1 mld USD przyp. red.). Uruchomienie terminalu zaplanowano na lata 2022-2023.

Przez inwestycje do zwiększenia produkcji

Najnowsze badania złóż gazu pozwalają konsorcjum Novatek zwiększyć szacunkową wartość rocznego wydobycia z poziomu 55-57 mln ton do 70 mln ton rocznie w 2030 roku. Dodatkowo wziąwszy pod uwagę zasoby Gazpromu produkcja LNG na Jamale i Półwyspie Gydan może wynieść nawet 110 milionów ton rocznie.

Wydatki na planowane projekty LNG jakie do 2030 roku Novatek planuje ponieść oszacowano na kwotę 2,5-2,8 biliona rubli. Dodatkowo w okresie do 2030 r. Novatek zamierza zainwestować 700-780 mld rubli (11,8-13,2 mld USD) w aktywa gazowe w ramach Unified Gas Supply System (UGSS) .

W związku z nabyciem nowych aktywów, w tym m.in. Sewiernieft Urengoj, Novatek spodziewa się wzrostu wolumenu produkcji węglowodorów. W 2018 roku zaplanowano wytworzenie płynnych węglowodorów na poziomie 11,3 mln ton,  w 2019 r. – 12,3 mln ton, w 2020 r. – 13,2 mln ton. Do 2025 roku całkowita produkcja tego rodzaju towaru osiągnie 18 milionów ton, a firma spodziewa się utrzymać ten stan rzeczy do 2030 roku.

W kwestii wydobycia gazu Novatek prognozuje płynny wzrost: w 2018 roku do 63,3 mld m3, w 2019 do 65,6 mld m sześc., a w 2020 do 72,4 mld m sześc. W roku 2025 produkcja błękitnego paliwa wyniesie 109 mld m sześc., aby w roku 2030 osiągnąć poziom 126 mld m sześc. Do 2030 Novatek oczekuje, że pozyska w przybliżeniu 820 mld sześc. gazu, 107 milionów ton kondensatu gazowego oraz 75 milionów ton oleju.

Najnowsze badania złóż gazu pozwalają konsorcjum Novatek zwiększyć szacunkową wartość rocznego wydobycia z poziomu 55-57 mln ton do 70 mln ton rocznie w 2030 roku. Dodatkowo wziąwszy pod uwagę zasoby Gazpromu produkcja LNG na Jamale i Półwyspie Gydan może wynieść nawet 110 milionów ton rocznie.

Oilcapital.ru/Neftegaz.ru/Roma Bojanowicz

Jakóbik: Yamal LNG. Nadzieja Rosji i kaczka dziennikarska w Polsce (ANALIZA)