Nowa inwestycja Taurona zasili Katowice i okolice

11 października 2021, 06:45 Alert
Katowice z lotu ptaka. Źródło: Wikipedia
Katowice z lotu ptaka. Źródło: Wikipedia

Tauron oddał do użytku Główny Punkt Zasilania Olszowa. Energia z tego miejsca zasili kilkanaście firm funkcjonujących w Strefie Aktywności Gospodarczej Gminy Ujazd i Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Inwestycja, zrealizowana w latach 2019-2021, kosztowała 21 milionów złotych – podaje spółka.

Tauron podkreśla, że budowa Głównego Punktu Zasilania Olszowa to jedna z największych inwestycji energetycznych w województwie opolskim. – Infrastruktura sieciowa pozostaje naszym pierwszym wyborem inwestycyjnym. Główny strumień inwestycyjny kierowany jest na nowe przyłączenia i modernizacje sieci. Grupa Tauron wciąż rozwija najlepszą dystrybucję w kraju, najbardziej dochodową sprzedaż oraz portfel projektów OZE. Budowa GPZ-tu jest naszą odpowiedzią na wnioski o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, składane przed duże firmy planujące działać i rozwijać się w Strefie Ekonomicznej. Jednak docelowo do GPZ Olszowa podłączone zostaną także istniejące pobliskie linie średniego napięcia, zasilane dotychczas z innych, bardziej odległych GPZ-ów. Zrealizowana inwestycja poprawi stabilność dostaw energii elektrycznej dla odbiorców w wielu okolicznych miejscowościach – mówi Artur Michałowski, p.o. prezesa Tauron.

Tauron zaznacza, że szybka budowa stacji to efekt porozumienia, które zawarł w 2016 roku z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Porozumienie stworzyło warunki do wyprzedzającego zlecenia opracowania dokumentacji technicznej oraz prawnej na budowę GPZ Olszowa. W efekcie pozwoliło to na sprawne przystąpienie do realizacji prac związanych z budową stacji, niezwłocznie po zawarciu przez inwestorów wymaganych umów o przyłączenie do sieci i zapewnienie im wymaganej mocy – czytamy w komunikacie.

– Ostatnie lata w Polsce charakteryzowały się znaczącym zwiększeniem zapotrzebowania na energię elektryczną, która od 2015 do 2018 roku kształtowała się na średniorocznym poziomie powyżej dwóch procent. Na tle Europy był to duży wzrost, jednakże znacząco poniżej stopy wzrostu całej światowej gospodarki. A to świadczy o systematycznej poprawie efektywności energetycznej w Polsce – powiedział wojewoda opolski Sławomir Kłosowski podczas otwarcia stacji.

– Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2019-2021. Działania inwestycyjne prowadziliśmy więc w bardzo szybkim tempie. Również harmonogram prac przy budowie linii 110 kV, zasilającej GPZ Olszowa, był niezwykle wymagający, przekazanie placu budowy obyło się w marcu bieżącego roku, a odbiór końcowy wybudowanej linii już w lipcu – wyjaśnia Robert Zasina, prezes Taurona.

Inwestycja kosztowała 21 mln zł. – To bardzo ważny dzień dla Strefy Aktywności Gospodarczej Gminy Ujazd. Dzięki uruchomieniu GPZ Olszowa zyskujemy przewagę konkurencyjną w pozyskiwaniu nowych inwestorów oraz dajemy możliwość rozwoju istniejących przedsiębiorstw. Lokalizacja, zasoby ludzkie oraz media – to trzy najważniejsze aspekty, którymi kierują się inwestorzy przy wyborze lokalizacji. Dziękuję spółce Tauron Dystrybucja za rozwiązanie ostatniej z tych kwestii – powiedział podczas oficjalnego otwarcia inwestycji Hubert Ibrom, burmistrz gminy Ujazd.

W GPZ Olszowa zostały zbudowane elementy zabezpieczające środowisko przed ewentualnym wyciekiem do gruntu oleju transformatorowego oraz zastosowano energooszczędne rozwiązania związanie z ogrzewaniem i oświetleniem obiektu – podaje Tauron.

Tauron/Jędrzej Stachura

Tauron i Microsoft mają budować inteligentne miasto we Wrocławiu