W Rzeszowie stanęła nowa stacja monitoringu radiacyjnego

29 lipca 2019, 09:45 Alert

Państwowa Agencja Atomistyki uruchomiła 23. stację wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Nowa stacja stanęła w Rzeszowie.

Stacje systemu pomiaru ciągłego PMS (ang. Permanent Monitoring System) zapewniają monitorowanie poziomu promieniowania jonizującego na terenie kraju 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zadaniem stacji pomiarowych systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych jest umożliwienie bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej kraju, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludności. System pozwala na wczesne wykrywanie skażeń promieniotwórczych w razie zaistnienia zdarzenia radiacyjnego. Umożliwia to szybką identyfikację zagrożeń radiacyjnych.

Stacja PMS w Rzeszowie

Bieżące wyniki pomiarów ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych można śledzić na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki.

Więcej informacji na temat monitoringu radiacyjnego znajdziesz: paa.gov.pl

Państwowa Agencja Atomistyki