Nowak: Od 6 lat Polska jest w budowie

29 października 2013, 10:12 Drogi

Minister Sławomir Nowak podsumował dziś dwudniową debatę pt. „Dokąd dojedziemy? Wizja infrastruktury drogowej w Polsce w roku 2020. Inwestycje w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020”.

Oczekiwania i realia, zorganizowaną przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Debata, której celem było przedstawienie głównych założeń dla nowych inwestycji drogowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, odbyła się w dniach 23-24 października br. w ramach Targów Infrastruktura 2013. Uczestnikami debaty była strona publiczna – zamawiająca drogi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz przedstawiciele wykonawców. Wzięli w niej udział m.in.: Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w MTBiGM, Lech Witecki, p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad i przedstawiciele GDDKiA, Stanisław Żmijan, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz eksperci i wykonawcy z branży budownictwa drogowego: Alfred Watzl, Członek Zarządu Strabag, Marcin Klammer, Prezes Arcadis Polska oraz Marcin Konarzewski, Prezes Energopol Szczecin.

– Targi, na których spotykamy się po raz kolejny, są dobrą okazją do spotkania całej branży. Rok 2013 jest rokiem przełomu. Kończymy większość kontraktów drogowych rozpoczętych w ramach tzw. starej perspektywy i starego Krajowego Programu Budowy Dróg i Autostrad z perspektywą do roku 2015, jednocześnie płynnie wchodzimy w nową perspektywę – powiedział Minister Sławomir Nowak podsumowując debatę. Jak dodał, od 6 lat Polska jest w budowie. Zbudowanych zostało 2500 km nowych dróg krajowych, wyremontowanych zostało kilkanaście tysięcy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Teraz w budowie jest ponad 600 km dróg. Polska jest obecnie na 6 miejscu w Europie jeśli chodzi o łączną długość dróg szybkiego ruchu. Gonimy Europę – podkreślił Minister Sławomir Nowak.

Odnosząc się do planów inwestycyjnych Minister Sławomir Nowak podkreślił: by nie wpaść w dołek inwestycyjny i nie tracić czasu, uchwaliliśmy załącznik nr 5 do obecnego Krajowego Programu Budowy Dróg, gdzie wpisaliśmy ponad 700 km nowych dróg ekspresowych do budowy. Załącznik nr 6 to 12 kolejnych dużych i ważnych obwodnic. Dzięki temu zapewniona zostanie płynność budowy dróg pomiędzy kończącą się a rozpoczynającą perspektywą finansową, firmy budowlane nie będą musiały redukować swojego potencjału w oczekiwaniu na nowe projekty do realizacji.

– Dziękuję za ten dialog. Oczekuję, że będzie on nadal prowadzony otwarcie i permanentnie. Musimy szukać takich rozwiązań, które będą nas przybliżały do szczęśliwego końca, czyli roku 2020, gdzie powiemy, że domknęliśmy sieć dróg autostradowych i ekspresowych – powiedział Minister Sławomir Nowak. Jak dodał, celem jest stworzenie spójnej sieci dróg szybkiego ruchu, prowadzących nieprzerwanie z północy na południe i ze wschodu na zachód.

Debata odbyła się w ramach XI Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura 2013”, objętych patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka. Targi są jedną z najważniejszych imprez w Polsce poświęconych tematyce rozwoju infrastruktury. Stanowią płaszczyznę dialogu i współpracy pomiędzy środowiskami zainteresowanymi rozwojem infrastruktury w Polsce. Podczas targów można zapoznać się z propozycjami m.in. firm: wykonawczych, projektowych i consultingowych, producentów maszyn i urządzeń budowlanych oraz niezbędnych surowców i materiałów.