Nowak: Zmiany na kolei stają się faktem. Jesteśmy gotowi do debiutu giełdowego PKP Cargo

8 października 2013, 12:20 Infrastruktura

Debiut giełdowy największego w Polsce kolejowego przewoźnika towarowego nastąpi 31 października. W nieodległej przyszłości maja zostać sprywatyzowane kolejne spółki Grupy PKP: PKP Telekom, PKP Energetyka, a po 2014 r. – PKP Intercity. Minister transportu Sławomir Nowak podczas konferencji prasowej poświęconej wejściu na giełdę PKP Cargo SA stwierdził, że liczy na to, że – rynek odpowie entuzjastycznie na tę ofertę. A jej sukces stanie się symbolem zwycięstwa nad kryzysem. Nasza spółka musi być cały czas „challengerem” na rynkach zagranicznych, zwłaszcza wobec największego konkurenta w Europie, Deutsche Bahn – dodał. – Zmiany na kolei stają się faktem i to na naszych oczach. Niespełna półtora roku temu dokonaliśmy gruntownej zmiany jakości zarządzania w grupie PKP. W ślad za tym nastąpiły zmiany kadrowe i i dzisiejsze spotkanie jest kolejnym kamieniem milowym. Jest dowodem na to że cała grupa PKP i spółki grupy przechodzą faktyczne, realne, rynkowe zmiany – mówił Nowak.

Minister przypomniał, że półtora roku temu została podjęta decyzja dotycząca prywatyzacji spółki PKP Cargo, a niespełna rok temu kolejna decyzja o zmianie sposobu prywatyzacji z udziałem inwestora strategicznego, branżowego na prywatyzację przez giełdę. – Po dziewięciu miesiącach jesteśmy przygotowani do debiutu giełdowego naszego narodowego czempiona PKP Cargo, ale to jest przede wszystkim zobowiązanie do dalszego rozwoju spółki. Nowak zachęcał także do udziału indywidualnych inwestorów w prywatyzacji spółki, do udziału w akcjonariacie obywatelskim. Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się 9 października i potrwają do 21 października.

Prezes Grupy PKP Jakub Karnowski przypomniał, że to druga udana prywatyzacja w Grupie PKP. Polskie Koleje Linowe zostały sprywatyzowane z udziałem sprawdzonego w Polsce inwestora, PKP Cargo trafia na giełdę. Prywatyzacja spółek z udziałem PKP SA uregulowana jest m.in. w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Określenie terminu debiutu giełdowego poprzedzone było m.in. osiągnięciem porozumienia w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych.

Prezes PKP Cargo Łukasz Boroń zwrócił wagę na fakt, że prywatyzacja spółki została przygotowana bardzo sprawnie. Podkreślił, że spółka PKP Cargo to lider kolejowych przewozów towarowych w Polsce, drugi największy kolejowy przewoźnik towarowy w Unii Europejskiej. 116,7 mln t ładunków daje spółce pierwsze miejsce w Polsce pod względem wolumenu przetransportowanych ładunków z 48-proc. udziałem w rynku, pierwsze miejsce pod względem wykonanej pracy przewozowej z 60-proc. udziałem w rynku, pierwsze pod względem liczby lokomotyw, z 68-proc. udziałem w rynku i pierwsze pod względem liczby wagonów z 65-proc. udziałem w rynku (63,5 tys. wagonów).

Debiut akcji PKP Cargo na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest planowany na 31 października 2013 r. Zapisy na akcje PKP Cargo dla inwestorów indywidualnych przewidziano od 9 do 21 października, a dla inwestorów instytucjonalnych od 23 do 25 października. W ramach oferty właściciel spółki, czyli PKP SA, chce sprzedać 50 proc. minus jedną akcję spółki – większościowy pakiet pozostanie więc w rękach PKP. PKP Cargo to największy polski kolejowy przewoźnik towarowy i drugi po Deutsche Bahn Schenker w Unii Europejskiej.

Oferta publiczna obejmuje do 21.669.007 akcji zwykłych serii A na okaziciela o wartości nominalnej 50 zł każda. Akcje oferowane stanowią 50% minus jedna wszystkich akcji spółki.

Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 9 do 21 października 2013 r. w Punktach Obsługi Klienta („POK”) firm inwestycyjnych w całej Polsce. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która została ustalona na 74 zł. Debiut akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”) planowany jest na 31 października 2013 r.

– PKP Cargo to stabilna firma o zdrowych finansach z potencjałem do dalszego rozwoju. Przed nami bardzo intensywny okres spotkań z potencjalnymi inwestorami w Polsce i za granicą. Jestem pewien, że zaprezentujemy im wyjątkową spółkę, która pozwoli na jeszcze lepszą dywersyfikację ich portfeli. PKP Cargo to firma nietuzinkowa. Zdecydowany lider polskiego rynku, liczący się w skali Unii Europejskiej, z klarowną strategią rozwoju, solidnymi finansami i dalszymi perspektywami rozwoju. Planujemy także dzielić się ze wszystkim akcjonariuszami zyskiem. Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości od 35% do 50% zysku netto Grupy PKP Cargo – mówi Łukasz Boroń, prezes PKP Cargo SA.

Oferta publiczna składa się z akcji sprzedawanych przez PKP SA („akcjonariusz sprzedający”), do którego należy obecnie 100% kapitału zakładowego PKP Cargo. Akcjonariusz sprzedający oferuje do 21.669.007 akcji zwykłych serii A na okaziciela, tj. 50% minus jedna wszystkich akcji spółki. Po zakończeniu oferty (po uwzględnieniu rozwodnienia wynikającego z emisji akcji dla pracowników, zgodnie z podpisanym Paktem Gwarancji Pracowniczych), PKP SA pozostanie większościowym akcjonariuszem z udziałem powyżej 50%. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, akcjonariusz sprzedający przekaże 15% wpływów ze sprzedaży akcji oferowanych na rzecz Funduszu Własności Pracowniczej PKP.

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy po cenie maksymalnej, która została ustalona na 74 zł. Inwestor indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na co najmniej 1, ale nie więcej niż 500 akcji oferowanych. Zapisy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 9 do 21 października 2013 r. w Punktach Obsługi Klienta wybranych firm inwestycyjnych w całej Polsce. Lista POK, w których można składać zapisy dostępna jest na stronach internetowych: Spółki – www.pkp-cargo.pl oraz Oferującego  – www.dm.pkobp.pl

22 października 2013 r. zostanie ustalona cena sprzedaży akcji dla inwestorów indywidualnych oraz cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych. Ceny sprzedaży zostaną ustalone przez akcjonariusza sprzedającego w uzgodnieniu z globalnymi koordynatorami, współzarządzającymi księgą popytu i krajowymi współprowadzącymi księgę popytu po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż cena maksymalna. Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa od tego poziomu. W przypadku gdy cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych będzie nie wyższa niż cena maksymalna, inwestorzy indywidualni nabędą akcje po cenie równej cenie sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych.

Najpóźniej w dniu ustalenia ceny sprzedaży, tj. 22 października 2013 r., akcjonariusz sprzedający w uzgodnieniu z globalnymi koordynatorami, współzarządzającymi księgą popytu i krajowymi współprowadzącymi księgę popytu podejmie decyzję o ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach oferty. Ostateczna liczba akcji oferowanych ustalona zostanie w taki sposób, aby po przeprowadzeniu oferty oraz przy uwzględnieniu rozwodnienia wynikającego z emisji akcji pracowniczych zaplanowanej po debiucie akcjonariusz sprzedający, posiadał akcje reprezentujące co najmniej 50% kapitału zakładowego spółki.

Dla Inwestorów indywidualnych będzie obowiązywać zasada „maksymalnego przydziału”. Oznacza to, że na podstawie ważnych zapisów złożonych przez nich zostanie określona maksymalna liczba akcji, które mogą zostać przydzielone inwestorowi indywidualnemu. Zapisy, które będą opiewały na mniejszą lub równą liczbę akcji zostaną zrealizowane w pełni, natomiast te, które będą przekraczały ten poziom zostaną zrealizowane na poziomie maksymalnego przydziału. Intencją akcjonariusza sprzedającego jest, aby do inwestorów indywidualnych trafiło 15% akcji oferowanych (przy czym akcjonariusz sprzedający po konsultacji i w uzgodnieniu z globalnymi koordynatorami zastrzega sobie prawo do zmiany tej liczby do 20%). Przydział akcji zostanie dokonany w dniu 28 października 2013 r.

Zgodnie z postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych premia prywatyzacyjna opiewająca na ok. 173 mln zł brutto (po pomniejszeniu o składkę na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne obowiązkowe odliczenia, z którymi mamy do czynienia w przypadku wypłaty „normalnych” wynagrodzeń będzie to ok. 108,6 mln zł netto) zostanie rozliczona w formie akcji nowej emisji. Spółka szacuje, że liczba akcji pracowniczych oferowanych do objęcia przez uprawnionych pracowników wyniesie 2.171.000, przy założeniu, cena emisyjna akcji pracowniczych będzie równa ich wartości nominalnej.

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Goldman Sachs International oraz Morgan Stanley & Co. International pełnią funkcję globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu. Dodatkowo Dom Maklerski PKO Banku Polskiego pełni funkcję oferującego. Rolę współzarządzających księgą popytu pełnią także Ipopema Securities, Raiffeisen Centrobank AG i UniCredit. krajowymi współprowadzącymi księgę popytu są Dom Inwestycyjny Investors oraz Mercurius Dom Maklerski.

Zarówno PKP SA, jak i PKP Cargo zobowiązały się nie dokonywać transakcji, które mogłyby skutkować emisją, ofertą dotyczącą sprzedaży lub emisji, sprzedażą lub rozporządzeniem nowych akcji w okresie 180 dni od debiutu akcji spółki na GPW. Ponadto, zgodnie z zawartym Paktem Gwarancji Pracowniczych, pracownicy PKP Cargo otrzymają akcje spółki objęte dwuletnią blokadą sprzedaży.

Oferta publiczna – harmonogram

Najważniejsze daty oferty publicznej akcji PKP CARGO przedstawia poniższa tabela:

 

8 października Publikacja prospektu
8 października Publikacja Ceny Maksymalnej
8 – 22 października Budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
9 – 21 października (ostatniego dnia do  godz. 23:59) Zapisy na akcje Inwestorów Indywidualnych
22 października Ustalenie i publikacja Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych, ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
23 – 25 października Zapisy na akcje Inwestorów Instytucjonalnych
28 października Przydział Akcji Oferowanych
31 października Planowany pierwszy dzień notowań Akcji na GPW