Rząd przyjął projekt noweli ustawy terminalowej

4 maja 2018, 06:00 Alert

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy terminalowej. Po aprobacie Rady Ministrów z 2 maja ustawa trafiła do do dalszych prac w Sejmie. Celem noweli jest doprecyzowanie, uszczegółowienie oraz rozszerzenie niektórych przepisów tzw. ustawy terminalowej. Dzięki niej prace projektowe i budowlane m.in. gazociągów Baltic Pipe, rozbudowę połączenia z Ukrainą czy zwiększenie mocy odbiorczych terminalu LNG, w tym rozbudowa dodatkowych usług, mają zakończyć się do końca 2022 roku.

Brama Północna. Grafika: BiznesAlert.pl
Brama Północna, grafika: BiznesAlert.pl

Zdaniem autora zmian, Pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Piotra Naimskiego ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zebrane od tego czasu doświadczenia podczas budowy terminalu w Świnoujściu pozwoliły na opracowanie korekt. – Analiza obowiązujących rozwiązań prawnych, wykazała. ze wiele z nich wymaga poprawy lub weryfikacji pod kątem nowych wyzwań i strategii dalszej dywersyfikacji – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Doprecyzować i uściślić 

Nowelizacja ma wynikać z praktyki stosowania ustawy terminalowej, która wykazać miała, że właściwe organy różnie interpretują poszczególne przepisy. – Co więcej, ze względu na niedoprecyzowanie uregulowań ustawy terminalowej, ich interpretacja nierzadko pozostaje w sprzeczności z intencjami ustawodawcy wyrażonymi w uzasadnieniu do pierwotnego projektu ustawy terminalowej – podkreślono w dokumencie. Z tego powodu ma być konieczne uwzględnienie w ustawie rozwiązań przyjętych w innych inwestycyjnych ustawach specjalnych umożliwiających sprawne i szybsze realizowanie inwestycji z zakresu tych objętymi ustawową terminalową oraz konieczności uwzględnienia w większym stopniu specyfiki niektórych uwarunkowań dotyczących realizacji projektu Baltic Pipe. Zgodnie z intencją projektodawców, zmiany w ustawie mają pozwolić na sprawne wybudowanie elementów Bramy Północnej, a więc rozbudowy terminalu LNG do 7,5 mld m sześc. rocznie oraz budowy gazociągu Baltic Pipe o rocznej przepustowości do 10 mld m sześc. do końca 2022 roku.

Projekt wprowadza funkcjonalną definicję ,,infrastruktury niezbędnej do obsługi”. Mają to być obiekty, urządzenia, sieci i instalacje służące do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki odpowiednio gazociągów, jednostek kogeneracji, tłoczni gazu, instalacji magazynowych gazu, przyłączy, stacji regazyfikacji LNG lub baz bunkrowania i przeładunku LNG.

Aktualizacja listy projektów 

Zweryfikowano także listę inwestycji objętych ustawą, poprzez zmianę już istniejących oraz dodanie nowych. Chodzi m.in. o:

  • Budowę gazociągów łączących łączących międzysystemowy Gazociąg Bałtycki (Baltic Pipe) stanowiący połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii z węzłem lub tłocznia Goleniów w województwie zachodniopomorskim wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie tego regionu;
  • Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego;
  • Budowa gazociągu Swarzów – Rozwadów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego, Świętokrzyskiego i podkarpackiego. Gazociąg Swarzów – Rozwadów jest jednym z punktów połączenia wschodniej i zachodniej nitki Korytarza Północ – Południe. Wybudowanie gazociągu ma umożliwić przesył gazu z terminalu LNG do wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Jako gazociąg łączący nitki Korytarza Północ – Południe będzie pełnił istotną rolę jako droga tranzytowa przesyłu gazu z terminalu LNG w kierunku Środkowej Europy;
  • Budowa stacji regazyfikacji LNG zasilających sieć przesyłową albo sieć dystrybucyjną przyłączoną do sieci przesyłowej wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi. Stacje regazyfikacji LNG mają być wykorzystywane do udrożnienia systemu poprzez likwidacją ,,wąskich gardeł”i wykorzystanie technologii LNG do zasilania węzłowych punktóww systemu w okresach szczytowego zapotrzebowania;
  • Budowa baz bunkrowania i przeładunku LNG wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Stworzenie bazy infrastrukturalnej do świadczenia usług dodatkowych w postaci przeładunku i regazyfikacji LNG ma pozwolić na: – wykorzystanie dostaw LNG na polski rynek w celu rozwoju rynku paliw alternatywnych, – intensyfikacji dostaw LNG w ramach wirtualnego gazociągu do obszarów pozbawionych dostępu do sieci przesyłowej,

Rządowe Centrum Legislacji/Bartłomiej Sawicki

Stępiński: Czy Lex Baltic Pipe otworzy szerzej Bramę Północną?