Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej

17 grudnia 2015, 16:06 Alert

(Teresa Wójcik)

Z inicjatywy grupy posłów PiS, Sejm rozpoczął pracę nad projektem nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej. Projekt nowelizacji zakłada przedłużenie na rok 2016 działanie systemu wsparcia dla inwestycji energooszczędnych i dostosowuje przepisy do prawa unijnego.

Sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła projekt tej nowelizacji. Uzasadnienie poselskiego projektu ustawy przedstawił poseł Piotr Naimski (PiS). Zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej, państwa członkowskie muszą w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. osiągnąć określony poziom oszczędności energii.

„Mają to zrobić poprzez wykorzystanie systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej lub innych działań ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych, budynkach przemysłowych i transporcie”. W uzasadnieniu zwraca się uwagę, że rząd i parlament poprzedniej kadencji nie dokonały nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej dostosowującej prawo polskie do wymogów UE.

Celem nowelizacji proponowanej przez posłów PiS jest zapewnienie „funkcjonowania systemu wsparcia inwestycji proefektywnościowych i zasobooszczędnych w roku 2016, w którym konieczne będzie przyjęcie nowego modelu funkcjonowania finansowania działań proefektywnościowych dostosowanego do unijnych wymagań”.

Projekt – uzasadniają posłowie PiS – przynosi pozytywne skutki społeczne, gospodarcze i prawne. Jednocześnie nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Komisja po debacie przyjęła poprawki polegające m.in. na umożliwieniu Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dokończenia postępowań z przetargu ogłoszonego w 2016 r. i wydania wszystkich świadectw pochodzenia również na początku 2017 r. oraz zakończenia rozliczenia wykonania obowiązków przez podmioty zobowiązane za 2016 r. na zasadach określonych w ustawie.

Komisja przyjęła sprawozdanie, które przedstawił poseł-sprawozdawca Maciej Małecki (PiS). W posiedzeniu uczestniczyli: minister energii – Krzysztof Tchórzewski oraz prezes Urzędu Regulacji Energetyki – Maciej Bando.