Maciej Małecki został nowym wiceministrem aktywów państwowych

6 grudnia 2019, 10:45 Alert
Maciej Małecki/źródło: wikipedia.org

Oprócz Artura Sobonia i Adama Gawędy, o których mianowaniu na stanowisko sekretarzy stanu w Ministerstwie Energii już informowaliśmy, premier powoła w czwartek jeszcze jednego wiceministra do pracy w tym resorcie.

Nowy wiceminister

Na stanowisko Sekretarza Stanu w resorcie energii powołany został również Maciej Małecki.

Nowy wiceminister jest politykiem PiS, posłem na Sejm RP z okręgu płocko-ciechanowskiego. W ubiegłej kadencji sejmu przewodził pracom Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Miał być jej wiceprzewodniczącym w obecnej kadencji Sejmu, ale prawdopodobnie w związku objęciem stanowiska w MAP został z odwołany ze składu komisji.

Maciej Małecki kończył studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, następnie kształcił się podyplomowo w Studium Samorządowym KUL, na studiach z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Premier 5 grudnia 2019 r. wręczył również nominację Arturowi Soboniowi, na stanowisko Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu ds. Instrumentów Finansowania Rozwoju Gospodarczego Państwa oraz Adamowi Gawędzie na stanowisko Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.

CIRE.PL

Adam Gawęda będzie pracował w Ministerstwie Aktywów Państwowych