Nowy odwiert geotermalny w Pyrzycach gotowy

12 lutego 2018, 13:45 Alert
Elektrownia geotermalna
Elektrownia geotermalna

W piątek 9 lutego odbyły się uroczystości zakończenia budowy odwiertu GT-1 bis w Geotermii Pyrzyce. Nowa inwestycja ma pozwolić funkcjonującej od 25 lat geotermii na bardziej wydają pracę. Otwarty w piątek odwiert GT -1 bis będzie pełnił funkcję wydobywczą – pobierana woda posłuży do ogrzewania mieszkań.

Nowy odwiert jest uruchomiony od września ubiegłego roku, jego głębokość wynosi 1770 metrów, temperatura źródła 65,5 °C.

Jest to pierwszy otwór geotermalny w Pyrzycach, który zaprojektowany został, jako odwiert kierunkowy, w bezpośrednim sąsiedztwie GT-1, od którego dzieli go 15 metrów. Aby uniknąć wzajemnego oddziaływania złóż, GT-1 Bis, został zaprojektowany jako kierunkowy – do głębokości 1645 m.p.p.t. Wykonane w sierpniu badania wykazują, że wydajność odwiertu oscyluje w granicach 200m3/h.
System pięciu otworów geotermalnych pozwala na produkcję ciepła dla ponad połowy Pyrzyc. Dzięki geotermii, w mieście nie ma już ani jednej lokalnej kotłowni co wpływa na poprawę jakości powietrza.

– Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów i pozytywnie wpływa na nasze środowisko – powiedział biorący udział w uroczystości wiceminister środowiska Paweł Sałek.

Geotermia Purzyce w okresie letnim uzyskuje przychody sprzedając ciepłą wodę użytkową na potrzeby indywidualnych odbiorców, natomiast w okresie grzewczym energia cieplna jest dystrybuowana kilku przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz mieszkańcom miasta. Przy dodatnich temperaturach zewnętrznych produkcja pochodząca z układu geotermalnego pokrywa zapotrzebowanie odbiorców, natomiast przy spadku temperatur woda jest dogrzewana przez kotły gazowe. Szczytowym źródłem ciepła są cztery wysokosprawne gazowe kotły kondensacyjne o łącznej mocy 40 MW.

CIRE.pl