Nowy system wsparcia OZE w Niemczech z akceptacją Brukseli

21 grudnia 2016, 13:00 Alert

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, z początkiem 2017 r. w Niemczech zacznie obowiązywać nowy system wsparcia producentów energii odnawialnej. Przed jego wprowadzeniem Berlin notyfikował nowe regulacje w Komisji Europejskiej, która wczoraj poinformowała o ich zgodności z unijnym prawem.

Komisja Europejska informuje, że zmiany, które w swojej ustawie EEG wprowadzili w tym roku Niemcy, są zgodne z prawem Unii Europejskiej, a nowy system wsparcia producentów zielonej energii w Niemczech jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy publicznej.

Nowe zasady wsparcia producentów energii odnawialnej, zawarte w przyjętej w tym roku nowelizacji ustawy EEG, Niemcy notyfikowali w Brukseli w lipcu br.

Zgodnie z nowym prawem, od stycznia 2017 r. Niemcy zwiększą wykorzystanie mechanizmu aukcji, który w latach 2015-2016 z powodzeniem testowali, organizując aukcje dla inwestorów planujących budowę farm fotowoltaicznych.

Od nadchodzącego roku nasi zachodni sąsiedzi będą organizować aukcje już także dla sektorów lądowej energetyki wiatrowej o mocy powyżej 750 kW, morskiej energetyki wiatrowej, fotowoltaiki o mocy powyżej 750 kW, a także dla energetyki biomasowej i biogazowej o mocy 150 kW. Dla mniejszych instalacji, nieprzekraczających wspomnianych progów mocowych, Niemcy nadal będą stosować taryfy gwarantowane (feed-in tariffs).

Dla każdej z technologii przewidziano osobne aukcje, z wyjątkiem biomasy i biogazu, które umieszczono w jednym koszyku, w którym jest ponadto miejsce zarówno dla istniejących jak i nowych instalacji.
Inne technologie mają nadal korzystać z systemu taryf gwarantowanych i nie będą podlegać procesowi aukcyjnemu. Chodzi np. o produkcję energii wodnej, geotermalnej czy z biogazu ze ścieków. Jak tłumaczy KE, na rynku nie ma wystarczającej liczby projektów, aby poddać je konkurencji w ramach aukcji.

Komisja Europejska zaznacza, że Niemcy zobowiązali się ponadto do wdrożenia pilotażowych aukcji, których celem będzie lepsza integracja OZE z systemem elektroenergetycznym oraz aukcji, których celem będą dostawy energii o określonych parametrach.

Ponadto, Niemcy mają udostępniać przynajmniej 5 proc. zamawianego potencjału OZE dla projektów realizowanych w sąsiednich krajach. Pierwszą, pilotażową aukcję transgraniczną Niemcy przeprowadzili przed kilkoma tygodniami we współpracy z Danią, osiągając rekordowo niskie ceny za zamawianą energię. Więcej na ten temat w artykule: Dania: wyniki transgranicznej aukcji dla fotowoltaiki.

Zgodnie z unijnym prawem, w tym propozycjami regulacji po roku 2020 zawartymi przez KE w ramach tzw. pakietu zimowego, państwa UE powinny stopniowo otwierać swoje systemy wsparcia dla projektów realizowanych w sąsiednich krajach.

Komisja Europejska informuje, że do czerwca 2020 r. niemiecki rząd ma przedstawić jej sprawozdanie z wdrożenia nowego systemu wsparcia, wskazując, na ile spełnił on przyjęte cele, a także dostarczając listę jego beneficjentów.

Gramwzielone.pl