Bułgarzy rozważają budowę „małego atomu” z USA

17 lutego 2021, 17:45 Alert
Elektrownia Kozłoduje
Elektrownia Kozłoduj

NuScale Power of the USA i Kozłoduy Nuclear Power Plant – New Build Plc (KNPP-NB) ocenią przydatność technologii małego reaktora modułowego NuScale do wdrożenia w istniejącej elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii. Na terenie Kozłoduj znajdują się jedyne działające reaktory jądrowe w Bułgarii. W związku z niedawną decyzją rządu o zwiększeniu mocy elektrowni Kozłoduj, KNPP-NB bada możliwości wykorzystania tam zaawansowanych technologii jądrowych.

NuScale będzie wspierać KNPP-NB w prowadzeniu szeregu badań i analiz. Obejmują one opracowanie harmonogramu projektu i studium wykonalności, oszacowanie kosztów dla konkretnego projektu oraz działania inżynieryjne, planowanie, licencjonowanie i inne działania wspierające potencjalne wdrożenie zakładu NuScale. – Technologia NuScale jest idealnym rozwiązaniem dla Bułgarii, ponieważ kraj chce rozszerzyć i zdywersyfikować swój portfel czystej energii – powiedział prezes i dyrektor generalny NuScale Power John Hopkins. – Potrzeba wdrożenia bezpiecznego, niezawodnego i zwrotnego zasilania na miejscu w Kozłoduju jest dobrze rozumiana. NuScale SMR jest jedną z najlepszych opcji osiągnięcia europejskich i bułgarskich celów politycznych na zliberalizowanym rynku energii, poprawy bezpieczeństwa dostaw energii i dodania wartości do produktu krajowego brutto – powiedział prezes KNPP-NB Ljuben Marinow.

W sierpniu 2020 roku reaktor SMR NewScale stał się pierwszą i jak dotąd jedyną technologią tego typu, która uzyskała zatwierdzenie amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego. NuScale utrzymuje szybkie tempo wdrażania programu komercjalizacji technologii SMR, obejmującego rozwój łańcucha dostaw, standardowy projekt elektrowni, planowanie działań obejmujących dostawy oraz plany rozruchu i odbioru. NuScale zgłasza gotowość dostarczenia pierwszego modułu do klientów w 2027 roku.

World Nuclear News/Michał Perzyński