Pierwszy mały atom dla Polski jest bliżej sukcesu w USA

6 sierpnia 2022, 06:45 Alert

Komisja Regulacji Jądrowej (NRC) w USA ma przyznać licencję małemu reaktorowi jądrowemu firmy NuScale pozwalającą go używać w tym kraju. Ta firma chce budować takie urządzenia w Polsce we współpracy z polskim KGHM, z których pierwsze miałoby stanąć według deklaracji jeszcze w tej dekadzie.

Podpisanie umowy KGHM-NuScale. Fot. Mariusz Marszałkowski
Podpisanie umowy KGHM-NuScale. Fot. Mariusz Marszałkowski

NRC ma przyznać licencję projektowi reaktora SMR firmy NuScale o nazwie VOYGR w dniu 25 listopada 2022. Teraz będzie się mógł ubiegać o licencję na budowę i pracę spełniwszy wszystkie standardy bezpieczeństwa wyznaczone przez tę komisję. – Afirmacja projektu i poziomu bezpieczeństwa nie mogła się pojawić w ważniejszym momencie, kiedy na całym świecie ludzie cierpią przez kryzys wywołany cenami energii oraz zmianami klimatu – powiedział prezes NuScale John Hopkins.

NuScale chce komercjalizować jak najszybciej swą technologię, by budować małe reaktory jądrowe na całym świecie. KGHM z Polski nawiązał z nim współpracę licząc na pierwszy reaktor w 2029 roku. Polacy przekonują, że SMR nie jest alternatywą wobec Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, ale coraz większe zapotrzebowanie na energię w Polsce przy niewystarczającej ilości mocy wytwórczych wymusza maksymalizację dostępu do niej. SMR mogą powstawać w pobliżu ośrodków przemysłowych, których nie brakuje w KGHM pragnący przedstawić wybraną lokalizację reaktora jeszcze w tym roku.

Technologia SMR przyciągnęła także uwagę polskiego PKN Orlen współpracującego z Synthos Green Energy oraz amerykańskim GE Hitachi a także Enei, która podpisała memorandum o współpracy z Last Energy, także z USA.

NuScale/Wojciech Jakóbik

Perzyński: Jak idą przygotowania do budowy SMR w KGHM i Orlenie?