Obchody święta artylerzystów w Toruniu

8 grudnia 2015, 11:47 Alert

(Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych)

W Toruniu odbyły się uroczystości z okazji Święta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. 

Obchody święta, w dniu 4 grudnia br., rozpoczęły się okolicznościowym występem w wykonaniu Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, w kinie „Osa” w koszarach przy ul. Sobieskiego. Kolejna część uroczystości odbyła się w centrum miasta, wokół rynku Staromiejskiego, gdzie przygotowany został pokaz sprzętu wojskowego. Wraz z drugą ekspozycją w Fosie Zamkowej, gdzie zobaczyć można było sprzęt łączności, optyczny i rozpoznawczy oraz broń strzelecką i przeciwpancerną, pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

Oficjalna ceremonia przed Ratuszem Starego Miasta rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości mjr. Jacka Bieleckiego Komendantowi Centrum płk. Dariuszowi Adamczykowi. Po podniesieniu flagi i odegraniu hymnu państwowego płk Adamczyk powitał wszystkich zebranych. Po odczytaniu okolicznościowych rozkazów Komendant CSAiU wręczył odznaczenie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Za nienaganną służbę poza granicami państwa „Gwiazdą Afganistanu” wyróżniony został st. szer. Tomasz Wąsicki. Ponadto wręczono odznaczenia nadane przez Ministra Obrony Narodowej. Medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” wyróżnieni zostali st. chor. szt. Zbigniew Pukiś i plut. Waldemar Jaskulski. Natomiast medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” otrzymali st. chor. Piotr Karbowski i chor. Kamil Dąbrowski.

Uroczysta zbiórka była również okazją do wyróżnienia finalistów konkursu o tytuł mistrza ognia artyleryjskiego. Zwycięzcą w grupie oficerów został ppor. Marek Sierpień, natomiast wśród podoficerów triumfował mł. chor. Marcin Kamiński. Podsumowano również przeprowadzone w Centrum wybory podoficera i szeregowego roku, a także pracownika roku CSAiU. Nagrodzeni zostali finaliści, a zwycięzcami byli odpowiednio: st. chor. szt. Jacek Ruciński, st. szer. Dawid Wasiniak i pani Małgorzata Żurawska Komendant Centrum złożył wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska najserdeczniejsze życzenia z okazji wspólnego święta. Podkreślił też szczególne związki łączące służących i pracujących w CSAiU, a także ich rodziny z województwem kujawsko-pomorskim i Toruniem w szczególności. Następnie do zebranych zwrócił się Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski i zaakcentował podziw oraz szacunek, jakim cieszą się żołnierze w stolicy polskiej artylerii.

Toruńskie bractwo kurkowe uczciło święto artylerzystów potrójnym salutem armatnim, a uczniowie Zespołu Szkół Technicznych dali pokaz musztry paradnej. Uroczystości zakończyły się defiladą pododdziałów Centrum. Ostatnią atrakcją przygotowaną dla mieszkańców była wyśmienita wojskowa grochówka.