Obecna aktualizacja strategii energetycznej PEP2040 to preludium do większej na przełomie roku

22 kwietnia 2023, 06:30 Alert

Obecna aktualizacja strategii energetycznej Polski to dopiero początek, bo dotyczy elektroenergetyki. Potem nastąpi „duża aktualizacja” Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku obejmująca pozostałe sektory, w tym ciepłownictwo, która ma zostać przeprowadzona na przełomie roku.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Fot. Marcin Roszkowski
Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Fot. Marcin Roszkowski

– Na jedno z ostatnich posiedzeń skierowaliśmy na Radę Ministrów nasz projekt aktualizacji PEP2040, ale pojawiły się także kolejne dwie ustawy energetyczne wymagające długiej debaty, a przez to dominujące prace Rady – tłumaczy minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w rozmowie z BiznesAlert.pl. – Priorytetem jest legislacja: między innymi kolejna zmiana prawa energetycznego, prawo geologiczne i ustawa o ułatwieniach w inwestycjach środowiskowych. Mamy w sumie co najmniej pięć aktów naszego resortu do przyjęcia.

– Nie dostaliśmy natomiast żadnych pisemnych uwag do PEP2040 z resortów, a na Komitecie Ekonomicznym został on przyjęty bez uwag. Ten dokument wymaga jeszcze kilku spotkań międzyresortowych i długiej rozmowy na Radzie Ministrów – ujawniła minister Moskwa. – To trudna materia. W aktualizacji nie ma ciepłownictwa, transportu czy innych sektorów. Dopiero duża aktualizacja PEP2040 to obejmie. To dla laika zajmującego się na przykład wymiarem sprawiedliwości może być trudne i wymaga pogłębionego dialogu.

– Nie każdy od razu rozumie, że aktualizacja działu elektroenergetyki w PEP2040 nie jest poświęcona wydobyciu ani poszczególnym kopalniom. Jestem natomiast gotowa na taką dyskusję i chętnie wszystko to wytłumaczę, ja sama też potrzebowałabym trochę czasu, by zrozumieć przykładowo reformę sądownictwa. Jestem otwarta na dialog – zadeklarowała rozmówczyni BiznesAlert.pl.

– Pełna aktualizacja PEP2040 jest wpisana w ustawę i będzie skorelowana z rewizją Krajowego planu na rzecz energii i klimatu wynikającą z obowiązku przewidzianego w rozporządzeniu unijnym. W pełnej aktualizacji znajdą się pozostałe sektory gospodarki, w tym ciepłownictwo i transport. Elektroenergetyka była osobno na tyle pilna, przez brak aktualności i oczekiwania inwestorów, że opracowanie nowego scenariusza rozwoju musiało nastąpić już teraz – wytłumaczyła minister Moskwa w BiznesAlert.pl. – Kompleksowe prognozy w ciepłownictwie i transporcie wymagają pogłębionych analiz ze względu na międzysektorowe oddziaływanie. Mamy gotową część elektroenergetyczną i idziemy dalej.

– Nowy PEP2040 zostanie poddany ocenie oddziaływania na środowisko, po pełnych konsultacjach społecznych. To będzie poważny proces. Zakładam, że skończymy na przełomie roku, po konsultacjach. Dużo będzie zależało od obecnej aktualizacji. Mając ją zatwierdzoną – możemy integrować resztę. Dla nas zapisy aktualizacji elektroenergetyki są ostateczne, ale jeśli dyskusja rządowa wskaże na uwagi do uwzględnienia, to je zrealizujemy lub ponowimy dalsze obliczenia, bo ten dokument powstał na skutek konkretnych założeń, wiedzy eksperckiej oraz modelu rynku energetycznego. Jesteśmy otwarci na uwagi merytoryczne – podsumowała minister klimatu i środowiska.

Polska przyjęła obecną strategię energetyczną w 2021 roku. Kryzys energetyczny spowodował aktualizację działu elektroenergetyki o dział suwerenność energetyczna z większą ilością OZE i energetyki jądrowej, o czym można przeczytać w BiznesAlert.pl.

Wojciech Jakóbik

Polska szykuje się na wojnę węgla z gazem w aktualizacji strategii energetycznej PEP2040