Od dzisiaj innogy zmienia się w E.ON

13 grudnia 2021, 14:15 Alert

innogy Polska zmieniło się w E.ON Polska. Nowy logotyp pojawił się już w materiałach i korespondencji do klientów. Od września prowadzona jest kampania informacyjna PoznajMY się o zmianie marki. Firma mówi w niej także swojej nowej strategii i działaniach na rzecz społeczności lokalnych. Plany biznesowe E.ON skoncentrowane są przede wszystkim na transformacji energetycznej.

eon.pl

Innogy przechodzi do grupy E.ON

Zmiana marki jest ostatnim etapem dwuletniego procesu integracji innogy z Grupą E.ON, który rozpoczął się w 2019 roku. Nowe nazwy i logotypy zyskały również pozostałe spółki należące do Grupy E.ON. Warszawski dystrybutor energii od dziś działa jako Stoen Operator. FOTON Technik zmienił nazwę na E.ON FOTON, a innogy Polska Solutions – na E.ON Polska Solutions. Nazwa spółki E.ON edis pozostaje bez zmian.

Grupa E.ON to jeden z wiodących europejskich koncernów energetycznych, który jest właścicielem ponad 1,3 mln km sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu i ciepła w całej Europie. Wartość regulacyjna aktywów sieciowych wynosi ok. 35 mld EUR, co czyni E.ON jednym z największych globalnie podmiotów energetycznych. Grupa obsługuje około 53 miliony klientów na 15 rynkach. Zatrudnia łącznie ponad 78 tysięcy osób, w tym 3500 w spółkach na terenie Polski. W naszym kraju E.ON działa od 20 lat

Firma na terenie Polski od lat sukcesywnie zachęca klientów do większego zaangażowania w aktywności proekologiczne.

W ostatnich miesiącach firma ogłosiła kilka projektów spójnych z filozofią MY może więcej. Każdy z nich ma angażować społeczności lokalne i inspirować innych do działania. Wśród tych inicjatyw jest mapa eko firm i instytucji. Ma ona zebrać w jednym miejscu i pokazać jak najwięcej ekologicznych pomysłów, które firmy wprowadziły, by redukować swój ślad węglowy. Do tej pory do projektu zgłosiło się kilkadziesiąt organizacji, które w ramach prowadzenia własnej działalności kierują się ideą zrównoważonego rozwoju.

– W naszej działalności biznesowej będziemy opierać się na idei świadomego ekologiczne społeczeństwa. I nie chodzi tu tylko o pojedynczych konsumentów, ale również mały i duży biznes – mówi Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska

Grupa E.ON dąży do całkowitego zredukowania emisji dwutlenku węgla z zasobów należących do firmy do 2040 roku. Globalny program inwestycyjny marki jest w pełni skoncentrowany na zrównoważonym rozwoju. Od 85 do 90 procent planowanych globalnych działań inwestycyjnych Grupy spełnia jego surowe kryteria. Założeniem strategicznym jest wyposażanie klientów w narzędzia do udziału w transformacji energetycznej i oferowanie zielonych produktów i usług. Firma stawia na takie rozwiązania jak autonomiczne energetycznie gospodarstwa domowe, niezależne źródła energii, rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną w różnych obszarach życia oraz takie, które przyczyniają się do zrównoważonego stylu życia.

Jednym z podstawowych działań, na których chce skoncentrować się E.ON to intensywna cyfryzacja usług. Platformy cyfrowe usprawnią ogólne operacje, jednocześnie redukując koszty i emisję dwutlenku węgla. Do 2026 roku Grupa E.ON zainwestuje około 2 miliardów euro w celu cyfryzacji planowania, monitorowania i kontroli sieci elektroenergetycznej. Dzięki temu będzie jednym z pierwszych podmiotów energetycznych, które będą miały pełną cyfrową kontrolę nad swoją infrastrukturą sieciową na wszystkich poziomach napięcia. Łącznie Grupa E.ON zainwestuje około 22 miliardów euro w rozbudowę sieci energetycznych w regionach, w których prowadzi biznes.

– E.ON planuje dalsze inwestycje w nowoczesną infrastrukturę energetyczną w Polsce, mając jednocześnie na uwadze uwarunkowania ekonomiczne i potrzeby mieszkańców – dodaje Andrzej Modzelewski.

E.ON/Aleksander Tretyn