Od przyszłego roku zapłacimy więcej za gaz. Podwyżka będzie rozłożona na raty

17 grudnia 2021, 14:49 Alert

Prezes URE zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Najwięcej zapłacą te osoby, które korzystają z gazu nie tylko w kuchenkach gazowych, ale do ogrzewania swoich domów. Po raz pierwszy taryfa rozkłada podwyżkę cen gazu na raty za pomocą mechanizmu, który pozwala ograniczyć skalę podwyżki poprzez przeniesienie części kosztów jego zakupu na trzy kolejne lata.

Inauguracja budowy Gazociągu Polska-Słowacja fot. BiznesAlert.pl

Po raz pierwszy taryfa rozkłada podwyżkę cen gazu na raty

– 17 grudnia 2021 roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Jest to jednocześnie pierwsza taryfa zatwierdzona na podstawie szczególnego mechanizmu wprowadzonego w celu minimalizowania podwyżek cen gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Pozwala on ograniczyć skalę podwyżki ceny gazu poprzez przeniesienie części kosztów jego zakupu na trzy kolejne lata, a nie jak dotychczas – uwzględnić całość tych kosztów wyłącznie w aktualnie kalkulowanej taryfie – czytamy w komunikacie URE.

Wysokie ceny gazu na rynku hurtowym

URE podaje, że to szczególne rozwiązanie zostało wprowadzone w celu ograniczenia podwyżki cen paliwa gazowego dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Poziom wnioskowanych przez spółki, a następnie zatwierdzanych przez prezesa URE taryf na sprzedaż paliwa gazowego gospodarstwom domowym, w znacznej części jest pochodną kosztów zakupu gazu ziemnego przez te przedsiębiorstwa, a koszty te od początku bieżącego roku gwałtownie rosną. O dynamicznej i dotychczas nieobserwowanej sytuacji na europejskim rynku gazu, która skutkuje wysokimi cenami tego paliwa, pisaliśmy już w połowie października.

– Od początku 2021 roku obserwujemy bowiem znaczny wzrost cen gazu ziemnego w całej Europie. Dla przedsiębiorstw zajmujących się jego sprzedażą na rynku detalicznym przekłada się to na wzrost kosztów pozyskania tego paliwa, co oznacza wzrost cen gazu po jakich oferowany jest gaz odbiorcom. Właśnie utrzymujący się wzrost cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która stanowi podstawowe źródło pozyskania tego paliwa przez PGNiG OD, jest głównym powodem wzrostu cen dla odbiorców indywidualnych – informuje URE.

Rys. 1. Zmiana cen zakupu gazu na Towarowej Giełdzie Energii w latach 2020 i 2021. Porównanie kosztów zakupu paliwa w kontraktach terminowych

Detaliczne ceny gazu wzrastają mniej niż hurtowe

– Regulator dba o równoważenie interesów przedsiębiorstw gazowych i odbiorców gazu i zatwierdza taryfy skalkulowane przez przedsiębiorstwa w oparciu o koszty uzasadnione. Prezes URE w toku prowadzonych postępowań taryfowych bada, czy taryfa spełnia wymogi prawa oraz czy koszty uwzględnione przez przedsiębiorstwo we wniosku taryfowym spełniają kryterium kosztów uzasadnionych. Tym razem zastosowano również nowe, szczególne rozwiązanie umożliwiające rozłożenie podwyżki cen gazu na trzy kolejne lata, co ograniczyło wzrost cen gazu w taryfie PGNiG OD na 2022 rok – podaje URE. Czytamy, że w nowej taryfie PGNiG OD ceny gazu są wyższe o ok. 83 procent, natomiast stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie. Oznacza to wzrost średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu (cena za paliwo gazowe oraz opłata abonamentowa) o ok. 77 procent dla odbiorców używających zarówno gazu wysokometanowego, jak i gazów zaazotowanych Ls i Lw.

Od stycznia ok. 9 złotych więcej na rachunkach „kuchenkowiczów”

Urząd przypomina, że na całkowity koszt rachunku za gaz płaconego przez odbiorców w gospodarstwach domowych składają się: koszty jego zakupu i opłat abonamentowych (które są zawarte w taryfie PGNiG OD) oraz koszty dystrybucji gazu (transportu). Prezes URE zatwierdza taryfy zarówno dla sprzedaży (tylko dla odbiorców używających gazu na potrzeby gospodarstw domowych), jak i usługi jego dystrybucji (dla wszystkich grup odbiorców). Odbiorcy w gospodarstwach domowych obsługiwani przez PGNiG OD ponoszą opłaty za dystrybucję najczęściej – ze względu na skalę działania firmy – według taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). 17 grudnia br. Prezes URE zatwierdził także taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez PSG na 2022 r. Wzrost opłat dystrybucyjnych w wyniku wprowadzenia tej taryfy dla wszystkich grup odbiorców wyniesie średnio 3,6 procent.

Rys 2. Zmiana rachunków netto (bez VAT) za gaz odbiorców w gospodarstwach domowych w 2022 roku według nowo zatwierdzonych taryf PGNiG OD oraz PSG.

– Wobec zmian obu taryf płatności kompleksowe (łącznie za gaz i jego dostawę) dla odbiorców korzystających z usług PGNiG OD i PSG będą przedstawiały się następująco. Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego gaz do przygotowania posiłków, płatność będzie wyższa o 41 procent, co oznacza kwotowy wzrost rachunku o ok. 9 zł miesięcznie netto. Dla odbiorców z grupy W 2.1 płatność wrośnie o 54 procent czyli o 56 zł netto miesięcznie. Natomiast odbiorcy zużywający największe ilości paliwa, tj. ogrzewających gazem domy (grupa taryfowa W-3.6), zapłacą o ok. 174 zł netto miesięcznie więcej (wzrost płatności o 58 procent) – czytamy.

Tabela 1. Szacunkowa wartość zmiany średnich poziomów łącznych płatności netto w grupach, do których kwalifikowani są odbiorcy w gospodarstwach domowych, korzystający z gazu ziemnego wysokometanowego zgodnie z nową taryfą PGNiG OD i dystrybutora PSG na 2022 roku

10 złotych miesięcznie dla połowy klientów PGNiG Obrót Detaliczny

– Wzrost cen jest bezpośrednio związany z bezprecedensową i wyjątkowo trudną sytuacją na rynku w całej Europie, spowodowaną przez agresywną politykę energetyczną Rosji. W efekcie tych działań ceny na rynkach europejskich osiągnęły w okresie od grudnia 2020 do grudnia 2021 roku wzrosty o ponad 500%, co musiało przełożyć się też na wzrost cen dla użytkowników w Polsce. Oznacza to, że zgodnie z nową taryfą zatwierdzoną przez Prezesa URE, rachunki za gaz dla gospodarstw domowych wzrosną od nowego roku – podaje PGNiG OD.

– Nowa taryfa, zatwierdzona przez Prezesa URE, jest efektem trwającego na świecie rekordowego wzrostu cen gazu i wielu różnych, niezależnych od PGNiG Obrót Detaliczny czynników makroekonomicznych oraz geopolitycznych. Najważniejszym powodem wzrostu cen gazu na europejskich rynkach jest agresywna polityka energetyczna Rosji, która poprzez presję cenową na Europę próbuje przeforsować możliwość uruchomienia gazociągu Nord Stream 2 z obejściem prawa europejskiego. Elementem tej polityki jest także niski poziom zapełnienia magazynów gazu, kontrolowanych przez rosyjskie podmioty, w poszczególnych krajach europejskich oraz permanentne niewykorzystywanie przez rosyjskiego dostawcę istniejących możliwości technicznych tranzytu gazu – czytamy w komunikacie. – Od ponad roku trwa też ożywienie gospodarek światowych po kolejnych falach pandemii (między innymi w Azji, gdzie lawinowo wzrosło zapotrzebowanie na skroplony gaz LNG), które przełożyło się na wzrost popytu na wszystkie paliwa, w tym na gaz ziemny. W rejonach uzależnionych od dostaw z zagranicy, tzn. Europie i Azji, gaz jest droższy o ponad 1000% w porównaniu do cen w miejscach jego wydobycia np. w Ameryce.

– Wyliczenia uśrednionych płatności za cały rachunek dla różnych taryf, uwzględniające obniżenie podatku VAT za paliwo gazowe, znajdą Państwo w przesłanej w załączeniu tabeli.  Wynika z nich, że dla blisko 50 procent naszych Klientów, nowa taryfa w grupie W-1 oznacza  w rzeczywistości średni wzrost rachunku miesięcznie od 1 stycznia 2022 do 31 marca   2022 roku o około 10,26 zł/miesiąc.

– W celu ochrony polskich gospodarstw domowych przed następstwami ogólnoświatowego kryzysu energetycznego, polski parlament przyjął nowelizację Prawa energetycznego. Dzięki nowym regulacjom, gospodarstwa domowe w Polsce nie zostaną dotknięte jednorazowo drastyczną podwyżką, jaka wynikałaby z cen na światowych giełdach, a konsekwencje obecnego kryzysu energetycznego zostaną rozłożone w dłuższym okresie – tłumaczy PGNiG OD.

– Dodatkowym elementem łagodzącym wpływ podwyżek rachunków za gaz na początku 2022 roku, będzie również przyjęcie rozwiązań planowanych w ramach tzw. rządowej tarczy antyinflacyjnej. Zakłada ona wspomniane wcześniej obniżenie stawki podatku VAT na paliwo gazowe z obecnych 23% na 8% w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku, co bezpośrednio wpłynie na rachunek końcowy dla gospodarstw domowych. Należy podkreślić, że część Klientów, z przyczyn niezależnych od PGNiG Obrót Detaliczny, różnicę z tytułu obniżenia podatku VAT zobaczy na swoich rachunkach już po zakończeniu I kwartału 2022 roku, jednak każde gospodarstwo domowe z niej skorzysta, za cały ten okres – czytamy w komunikacie PGNiG OD. – Dodatkowym, specjalnym mechanizmem wsparcia dla gospodarstw domowych ma być również planowany na rok 2022 dodatek osłonowy, który – w zależności od gospodarstwa domowego – będzie mógł wynosić od 400 zł do 1150 zł.

Urząd Regulacji Energetyki/PGNiG Obrót Detaliczny/Michał Perzyński

AKTUALIZACJA 17 grudnia 2021 roku, godz. 17.00 – dane PGNiG OD