Odbiór eksploatacyjny nowego odcinka Gazociągu Polska-Słowacja (WIDEO)

26 listopada 2021, 10:45 Alert
Gazociąg Strachocina. Źródło: Budimex
Gazociąg Strachocina. Źródło: Budimex

Budimex poinformował. że na dwa miesiące przed terminem umownym został przeprowadzony odbiór eksploatacyjny gazociągu relacji Strachocina–Granica RP, który umożliwia Gaz-Systemowi rozpoczęcie przygotowania obiektu do eksploatacji. Jest to przełomowy krok na drodze do uruchomienia Gazociągu Polska-Słowacja.

Budimex w konsorcjum z firmą Mostostal Kraków zrealizowała na terenie województwa podkarpackiego budowę strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia. Gazociąg ten jest istotnym elementem międzysystemowego połączenia Polska–Słowacja – czytamy w komunikacie.

Firma przypomina, że w sierpniu 2021 roku gazociąg relacji Strachocina–Granica Państwa został technicznie połączony „złotą spoiną” z gazociągiem po stronie słowackiej. Prace spawalnicze zostały przeprowadzone przez Budimex na granicy państw Polski i Słowacji.Miesiąc przed terminem umownym – czyli w dniu 22 września odbył się odbiór techniczny obiektu. Następnie, w terminie od 11 do 14 października Budimex wykonywał nagazowanie gazociągu.

Celem tej inwestycji była budowa nowego gazociągu, łączącego systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Słowacji. Realizowany przez Budimex gazociąg relacji Strachocina–Granica RP jest już gotowy do eksploatacji przez inwestora. Skalę inwestycji podkreśla fakt, że pracowało przy niej ponad 100 podwykonawców i około 1000 pracowników – mówi Piotr Świecki, dyrektor Budimexu.

Do zakończenia inwestycji pozostały jeszcze takie prace jak:: zabezpieczenie cieków wodnych, wykonanie dróg leśnych, wykonanie drenaży i narzutów kamiennych oraz rekultywacja terenu. Do zakończenia inwestycji niezbędne jest jeszcze wykonanie rekultywacji terenu i przekazanie właścicielom ich działek. Odbiór końcowy nastąpi po przeprowadzeniu wspólnych testów ze stroną słowacką, potwierdzających poprawność funkcjonowania całego interkonektora – czytamy.

Film z połączenia gazociągów Polski i Słowacji

Budimex/Jędrzej Stachura

Złoty spaw Gazociągu Polska-Słowacja, którym popłynie LNG i gaz z Baltic Pipe