Niemcy chcą renaturalizacji Odry, ale zablokowaliby drogę wodną Polakom

22 lutego 2023, 06:30 Alert

Z badań strony polskiej wynika, że powodem dużej ilość śniętych ryb w Odrze latem 2022 były złote algi. Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz członek grupy Zielonych/EFA Hannah Neumann proklamuje renaturalizacje rzeki oraz zwraca uwagę na kierunek programu badawczego zatwierdzonego niedawno przez Federalne Ministerstwo Środowiska. Renaturalizacja Odry oznaczałaby uniemożliwienie przekształcenia tej rzeki w drogę wodną służącą gospodarce polskiej.

Odra. Źródło: freepik
Odra. Źródło: freepik

Centra Badawcze Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska opublikowały 17 lutego wyniki badań dotyczących Odry. – Kluczowym czynnikiem katastrofy ekologicznej latem zeszłego roku było najprawdopodobniej jej wysokie zasolenie, spowodowane ściekami przemysłowymi pochodzącymi m.in. z górnictwa. Zasolenie to umożliwiło toksyczny zakwit złotej algi – czytamy w analizie.

Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz członek grupy Zielonych/EFA Hannah Neumann jest przeciwna budowie portu kontenerowego w Świnoujściu oraz żegludze śródlądowej na Odrze ze względu na środowisko. – Populacja ryb prawie się nie odbudowała, poziom soli jest nadal zbyt wysoki, a po stronie polskiej nadal trwają prace pogłębiarskie w celu kontynuacji rozbudowy Odry jako drogi wodnej, i to pomimo faktu, że pod koniec ubiegłego roku warszawski sąd administracyjny nakazał wstrzymanie prac budowlanych – pisze Neumann w oświadczeniu.

Hannah Neumann opowiada się za wywieraniem odpowiedniej presji przez Unię Europejską na Polskę. Jest to metoda, która była i jest stosowana, także w kontekście sprzeciwu związanego z portem kontenerowym w Świnoujściu. Także w tym przypadku Neumann wzywa instancje landowe, federalne oraz unijne do wywierania presji na polski rząd – W końcu naruszane jest tu europejskie prawo ochrony środowiska, a co gorsza, pod pozorem ochrony przeciwpowodziowej do rozbudowy Odry płyną unijne dotacje! Komisja UE musi wreszcie zapewnić ścisłe stosowanie ramowej dyrektywy wodnej, w razie potrzeby również poprzez postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – uważa Neumann.

Przeciwnicy transportu śródlądowego na Odrze wiążą wydarzenia z lata zeszłego roku z koniecznością zaprzestania planów użytku Odry jako drogi wodnej. Problematycznym aspektem jest nadal podanie błędnych wyników laboratoryjnych przez ministerstwo ochrony środowiska w Brandenburgii, które ogłosiło, że znalazło w Odrze rtęć. Wiadomość ta okazała się błędna.

Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB) otrzymał od niemieckiego rządu federalnego w połowie lutego blisko pięć milionów euro na badania nad przyczyną wydarzeń z lata zeszłego roku. Prezes Federalnej Agencji Ochrony Przyrody, Sabine Riewenherm, powiedziała: – Klęska Odry po raz kolejny pokazała nam, jak ważne jest dążenie do utrzymania czystości i renaturyzacji rzek. Strona niemiecka sugeruje, że rzekoma renaturalizacja Odry wpłynie na czystość jej wód i dobrostan ryb.

RBB24/Aleksandra Fedorska

Według Niemców stężenie soli w Odrze jest nadal alarmujące. Czy będzie ciąg dalszy sporu z Polską?