Oferta Konsorcjum SOFIAXL na system CS4 oficjalnie złożona

12 sierpnia 2015, 10:00 Infrastruktura

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wchodzi w skład Konsorcjum SOFIAXL, którego celem jest dostawa systemu CS4-AFUAS dla EUROCONTROL, a następnie zapewnienie obsługi i eksploatacji tego systemu w celu świadczenia usług dla europejskiego rynku żeglugi powietrznej.

W odpowiedzi na ogłoszony przez EUROCONTROL drugi przetarg na dostawę i zapewnienie usług CS4-AFUAS Konsorcjum SOFIAXL przygotowało i formalnie złożyło ofertę na realizację tego zamówienia.

Konsorcjum SOFIAXL zamierza dostarczyć demonstrator systemu CS4-AFUA (Faza 1 – lata 2016-2017) a następnie, po podpisaniu opcjonalnej umowy, chce zapewnić usługę dystrybucji i analizy danych AFUA dla użytkowników przyłączonych do scentralizowanego systemu (Faza 2 – 5 lat poczynając od 2018).

System CS4-AFUAS pozwoli zarówno cywilnym, jak i wojskowym użytkownikom na maksymalnie efektywne wykorzystanie europejskiej przestrzeni powietrznej, a także na redukcję kosztów użytkowania infrastruktury. Wdrażane rozwiązanie poprawi zarówno bezpieczeństwo, jak też efektywność wykorzystania przestrzeni powietrznej w Europie. Scentralizowany System (CS) numer 4 jest jednym z głównych priorytetów zidentyfikowanych przez EUROCONTROL i jednocześnie pierwszym serwisem, na który ogłoszono przetarg.

Dziś mija termin wyznaczony przez EUROCONTROL na składania ofert, konsorcjum SOFIAXL zachowało wszelkie terminy związane z procedurą składania oferty.

W przypadku wyboru oferty Konsorcjum SOFIAXL w trwającym przetargu, po podpisaniu umowy pomiędzy Konsorcjum SOFIAXL a EUROCONTROL, realizowana przez PAŻP część projektu może zapewnić przychody w kwocie ok. 0,5 mln. EURO w Fazie 1 oraz ok. 1 mln. EURO rocznie w Fazie 2.

Podpisanie umowy pomiędzy EUROCONTROL a oferentem/konsorcjum, wybranym w toczącym się przetargu na dostawę CS4-AFUAS, planowane jest w pierwszym kwartale 2016 roku.

Więcej informacji o CS4-AFUAS:
https://www.eurocontrol.int/

Więcej informacji o członkach Konsorcjum:
www.indracompany.com
www.avitech.aero
www.ans.lt
www.uksatse.ua

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej