TAG: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Prezes Rady Ministrów z dniem 22 grudnia 2016 r. powołała Janusza Niedzielę na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Żeglugi […]
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wchodzi w skład Konsorcjum SOFIAXL, którego celem jest dostawa systemu CS4-AFUAS dla EUROCONTROL, a następnie […]
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zakończyła prace modyfikacji odlotu według wskazań przyrządów (SID – Standard Instrument Depature) w […]
(Polska Agencja Żeglugi Powietrznej) Na wniosek minister infrastruktury i rozwoju, Marii Wasiak premier Ewa Kopacz powierzyła pełnienie […]