Branża offshore i przedstawiciele rządu podpiszą list intencyjny dotyczący umowy sektorowej

1 lipca 2020, 13:00 Alert
Offshore
fot. Pixabay

W ministerstwie klimatu zostanie dzisiaj podpisany list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Rozwój offshore

Sygnatariuszami listu będą minister klimatu, minister obrony narodowej, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz minister aktywów państwowych, a także przedstawiciele inwestorów i branży – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

List ma dotyczyć umowy sektorowej na rzecz rozwoju branży morskich farm wiatrowych. W uzasadnieniu do projektu ustawy o wspieraniu morskiej energetyk wiatrowej czytamy, że Istniejąca w Wielkiej Brytanii umowa sektorowa oraz regulacje zachęcające, ale niewiążące do wykorzystywania krajowych zasobów przyczyniły się do dynamicznego rozwoju przemysłu. W 2017 roku udział krajowego sektora offshore wyniósł 48 procent, a zgodnie z umową sektorową udział ten ma osiągnąć 60 procent w 2030 roku. Udział sektora krajowego na samym starcie budowy offshore w Polsce może wynieść 50 procent.

Przedmiotem porozumienia może być koordynacja rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce poprzez wyznaczenie celów na poziomie 8-10 GW w 2030 roku oraz 20 GW w 2040 roku.

Celem porozumienia może być także optymalne wykorzystanie krajowego łańcucha dostaw dla realizacji morskich farm wiatrowych w Polsce. Chodzi o wykorzystanie tzw. local content stosowanej w inwestycjach w offshore prowadzonych w Wielkiej Brytanii, a więc wkładu krajowego w rozwój branży.

Bartłomiej Sawicki

Sawicki: Ustawa offshore do rewizji (ANALIZA)