Ogromne zainteresowanie budową drogi ekspresowej S5

25 listopada 2014, 10:22 Alert
Droga

(GDDKiA)

Wiele firm i konsorcjów jest zainteresowanych budową drogi ekspresowej S5 na odcinkach: Nowe Marzy – Dworzysko (22 wykonawców); Dworzysko – Aleksandrowo (20 wykonawców); Jaroszewo – granica województwa (20 wykonawców). Wśród zainteresowanych są m.in.: firmy z Polski, Hiszpanii, Czech i Włoch. Wykonawcy, którzy pozytywnie przejdą weryfikację wniosków, zostaną zaproszeni do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert. Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego oznacza, że na obecnym etapie złożone zostały wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.