Olechnowicz: Efektywność i Rozwój 2013-2015

7 marca 2014, 13:45 Energetyka

– Przed nami kolejny wymagający rok i realizacja kluczowego dla Grupy Lotos programu „Efektywność i Rozwój 2013-15”. Ogłoszony wiosną ub.r. program  skupia się przede wszystkim na realizacji kluczowych inwestycji oraz rekonstrukcji grupy kapitałowej. Program jest ściśle związany ze strategią Lotosu a jego podstawowym celem jest dalszy rozwój i wzrost wartości spółki – ocenia Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy Lotos.

Olechnowicz zapowiedział, że do końca bieżącego roku nastąpi w Gdańsku stworzenie nowego modelu funkcjonowania zakładów petrochemicznych w oparciu o współpracę z Grupą Azoty w ramach spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe.

– Oprócz tego kosztem ok. 450 mln euro na terenie rafinerii gdańskiej powstanie tzw. instalacja opóźnionego koksowania (DCU), która efektywnie zagospodaruje ciężkie pozostałości rafinacji ropy naftowej – mówi dalej Olechnowicz. – Instalacja bezpośrednio wpłynie na dalszy wzrost efektywności przerobu surowca. Dzięki niej spółka przestanie produkować nieopłacalny ciężki olej opałowy. W zamian wzrośnie nawet o 900 tys. t/r produkcja paliw motorowych oraz o ok. 350 tys. t/r koksu. W realizację tej instalacji bezpośrednio zaangażowana będzie jedna ze spółek zależnych Grupy Lotos.

Wkrótce, jeszcze na wiosnę, Lotos Petrobaltic, który pod koniec ub.r. zakupił czwartą platformę, rozpocznie dzięki niej wiercenia na Bałtyku – na głębokość do 120 m w poszukiwaniu złóż gazu ziemnego. Planowane jest wykonane 15 otworów do 2017 r. Pierwszy odwiert na Gotlandii – już pod koniec marca br.

– Lotos Norge, spółka zależna Lotos Petrobaltic, dokonała jeszcze w październiku ub.r. także zakupu pakietu aktywów Heimdal obejmujących udziały w 14. koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – mówi dalej Olechnowicz. – Dla Lotosu był to kluczowy krok do odzyskania środków zainwestowanych w nieudany projekt Yme, a zarazem podwojenie wydobycia. Wydobycie w Norwegii, przypadające na przejęte przez Lotos udziały, kształtuje się na poziomie ok. 240 tys. toe rocznie (5 tys. boe/d). Nowe zasoby ropy na koncesjach w Norwegii (niedaleko Stavanger) szacowane są na ok. 0,5-2 mln m3.

– Celem strategicznym Grupy Lotos jest osiągnięcie poziomu wydobywania ropy rocznie 1,2 mln t do 2016 r. z koncesji lądowych w Polsce, na Litwie oraz dzięki planowanym akwizycjom – kończy Olechnowicz.