ONZ krytykuje ślimacze tempo przygotowań do szczytu klimatycznego w Paryżu

30 czerwca 2015, 15:46 Alert

(AP/AFP/Teresa Wójcik)

Negocjacje projektu nowego porozumienia klimatycznego, które ma w założeniu autorów powstrzymać globalne ocieplenie toczą się w ślimaczym tempie – ocenił wczoraj generalny sekretarz ONZ Ban Ki-mun. Na negocjacje pozostało jeszcze tylko 10 dni, a najważniejsze problemy polityczne pozostały jeszcze nietknięte.  

Sekretarz generalny ONZ zażądał, aby przywódcy polityczni świata poczuli się w pełni odpowiedzialni za wynik negocjacji w sprawie globalnego porozumienia o radykalnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych oraz za ostateczny rezultat szczytu w Paryżu. Podkreślił też, że już obecnie wszystkie państwa muszą się przygotować do radykalnej zmiany polityki energetycznej, tj. przestawienia energetyki z paliw kopalnych na energię odnawialną. Wymaga to przede wszystkim woli politycznej największych państw.