Cabak: Orlen po aktualizacji strategii ma być bardziej dochodowy. Jak to wygląda w szczegółach?

15 marca 2023, 07:25 Energetyka

Po połączeniu Energi, Lotosu i PGNiG z PKN Orlen, przyszedł czas na aktualizację strategii. Na pierwszy rzut oka z dokumentu wynika, że Orlen będzie dążył do dekarbonizacji i dywersyfikacji portfela produktów i usług, co zdaniem spółki zwiększy jej dochodowość. Jak to wygląda w szczegółach? – zastanawia się Mateusz Cabak, współpracownik BiznesAlert.pl.

Stacja paliw PKN Orlen. Fot. PKN Orlen
Stacja paliw PKN Orlen. Fot. PKN Orlen

Po konsolidacji Energi, Lotosu i PGNiG pod skrzydłami Orlenu, przyszedł czas na zaprezentowanie inwestorom aktualizacji strategii koncernu. Reakcja rynku sprzyjała spółce. Kurs akcji, w dniu publikacji dokumentu, rósł maksymalnie ponad 6 procent, przy rekordowych wówczas obrotach na poziomie 420 mln zł. Zagadką pozostaje, co konkretnie rynek ocenił tak pozytywnie – strategię czy informację o skokowym wzroście dywidendy, która zgodnie z nową polityką będzie składała się z części gwarantowanej i dodatkowej – zmiennej, bo uzależnionej od wyników finansowych w danym roku. W efekcie za 2022 rok zarząd koncernu proponuje akcjonariuszom wypłatę wyższą o blisko 60 procent niż za 2021 rok.

Dodatkowymi powodami aktualizacji strategii, której cezurę wyznaczono na 2030 rok, jest polityka klimatyczna UE, nowe technologie i trendy na rynku (wodór, SMR, EV, offshore OZE) oraz sytuacja na świecie (efekt pandemii, wojna na Ukrainie) i jej wpływ na notowania cen surowców i paliw na międzynarodowych giełdach. Na pierwszy rzut oka z dokumentu wynika że Orlen będzie dążył do dekarbonizacji i dywersyfikacji portfela produktów i usług, co zdaniem spółki zwiększy jej dochodowość. A jak to wygląda w szczegółach?

Mocne strony

Mocne strony strategii wynikają z potencjału połączonego koncernu. Skonsolidowane przychody na poziomie 280 mld zł, skonsolidowany zysk EBITDA wg LIFO (uwzględniający dynamikę zmian cen ropy naftowej) = 39 mld zł, wydobycie gazu, ropy i kondensatu = 190 tys. boe/d (ekwiwalentu baryłek ropy naftowej dziennie), nominalny potencjał przerobowy pięciu rafinerii = 900 tys. bbl/d (baryłek ropy naftowej dziennie), 5,1 GW mocy wytwórczych gwarantują szeroki wachlarz pomysłów dalszego rozwoju. Bazą dla realizacji założeń strategii będzie gaz, którego udział w wydobyciu ogółem już teraz Orlen szacuje na 74 procent. Ten kierunek przełoży się na dalszy rozwój konsolidowanego segmentu poszukiwawczo-wydobywczego, elektrociepłowni CCGT (Combined Cycle Gas Turbine) i petrochemii. Mapując go na potencjalne inwestycje w grę wchodzi budowa kompleksu petrochemicznego (we współpracy z SABIC) i elektrociepłowni CCGT w Gdańsku oraz CCGT w Ostrołęce i Grudziądzu (koncern planuje do 2030 roku zarządzać EC gazowymi o łącznej mocy wytwórczej 3,8 GW vs 1,7 GW dziś). Ale przede wszystkim Orlen będzie dążył do zagospodarowania posiadanych koncesji w Polsce i Norwegii, których zasoby wynoszą blisko 1,1 mld boe i stanowią 84 procent wszystkich zasobów spółki. W tym kontekście możliwy jest powrót do pomysłu zagospodarowania bałtycki złóż gazu zmiennego – B4 i B6, czego Lotos ostatecznie nie zrealizował. Dodatkowo tempo sczerpywania złóż na norweskim szelfie kontynentalnym (produkcja = 32 mln boe/r vs zasoby = 346 mln boe), wynikające z faktu preferowania przez norweskiego fiskusa złóż w fazie produkcji, rodzi potrzebę pozyskiwania udziałów w nowych koncesjach.

Słabe strony

Słabe strony to deprecjacja segmentu rafineryjnego, którego głównym zadaniem będzie zwiększanie efektywności operacyjnej m.in. poprzez niższą energochłonność i emisyjność oraz inwestycje podnoszące skokowo moce produkcyjne biopaliw (300 tys. t/r dziś vs 3 mln t/r w 2030 roku).

Ja cały czas widzę w nim szerszy potencjał rozwoju biorąc pod uwagę specyfikę regionu (Europa Centralna), który nie przestawi się szybko na paliwa alternatywne, szansę zagospodarowania rynku paliwowego Ukrainy, wydłużenie łańcucha marży, z czym Orlen ma problemy (sieć blisko 590 stacji paliw w Niemczech bez rafinerii vs 29 stacji na Litwie z rafinerią) i atrakcyjne okazje do akwizycji. Rafinerie to kompleksowe zakłady, które nie znikną nagle z rynku. Jedną stroną medalu ich funkcjonowania są wysokie nakłady wynikające z obostrzeń klimatycznych, utrzymania ruchu czy prognozowany spadek popytu na produkty ropopochodne, drugą jest ich modułowość i możliwości rekonfiguracji, dające przestrzeń do produkcji frakcji petrochemicznych, paliw alternatywnych czy syntetycznych (oba ostatnie Orlen wymienia w strategii jako produkty rozwojowe), podnoszących ich marżowość.

Szanse

Szanse szkicowane przez strategię to rozbudowa bazy surowcowej poprzez zwiększenie wydobycia (8=>12 mld3/r) i zakupów, wynikających m.in. ze wzrostu dostaw LNG (6=>15 mld m3/r) do 2030 roku. To pierwsze ma przełożyć się na czterokrotne zwiększenie zysku EBITDA (4=>16 mld zł/r) segmentu upstream. Fakt, że planowany CAPEX na wydobycie jest najwyższy per segment i wynosi w perspektywie strategii aż 70 mld zł. To gwarantuje on wsad blokom CCGT planowanym w wymienionych już Ostrołęce, Grudziądzu, Gdańsku oraz dodatkowo Rybniku (PGE), Oświęcimiu (Synthos), Kozienicach (Enea) czy Turku (ZE PAK), jak również surowiec do produkcji czystego wodoru – paliwa motorowego. Wreszcie jest to swego rodzaju gamechanger biorąc pod uwagę model działalności samego Orlenu, który po 2030 roku będzie tyleż spółką wydobywczą, co dziś przerobową, petrochemiczną czy detaliczną. Tajemnicą poliszynela jest, że akcjonariusze szczególnie cenią sobie firmy posiadające silny filar upstream, co widać na przykładzie kapitalizacji tuzów branży, takich jak np. Saudi Aramco, Shell, Equinor ale i mniejszych spółek, jak OMV. Moce wytwórcze OZE i biogazu zapewnią hubom i projektom wodorowym Orlenu (Trzebinia, Włocławek Płock, lokalizacje w Czechach i na Słowacji, współpraca z Pesą i Alstomem w zakresie kolei wodorowej) wsad do produkcji tzw. odnawialnego, czyli zielonego wodoru, którego spółka chce produkować w ilość min. 130 tys. t/r do 2030 roku, kosztem 5 mld zł.

Zagrożenia

Zagrożenia stanowi skala nakładów inwestycyjnych wynosząca 320 mld zł do 2030 roku, czyli 40 mld zł rokrocznie (> niż rekordowa skonsolidowana EBITDA spółki wypracowana w 2022 roku).

Na papierze wszystko wygląda poprawnie. Wskaźnik długu netto/EBITDA na koniec IV kw. 2022 roku = -0,08, co wskazuje na brak zadłużenia Orlenu. Jednak tylko teoretycznie, bo nie uwzględnia on finansowania zewnętrznego typu project finance, sprowadzającego się do wyprowadzania zadłużenia poza bilans spółki matki i kumulowania go po stronie konkretnego projektu i spółki celowej, odpowiadającej za jego realizację. Finansiści powiedzą, że taki model kredytowania inwestycji to chleb powszedni i instytucje finansowe nie mają z nim problemu. Prawda, wynikająca z faktu że cesja zadłużenia kosztuje na czym zarabiają właśnie wierzyciele. Nie widzę w strategii negatywnych scenariuszy – zakładających np. kalkulację aktualnych = wysokich kosztów pozyskiwania finansowania zewnętrznego, wpływ wysokiej zmienności rynku (zmiana notowań cen surowców/paliw, spadek popytu w dobie stagflacji/recesji) na wynik EBITDA czy radykalną zmianę w polityce dywidendowej i jej impakt na kondycję finansową spółki. Gdyby tego było mało strategia Orlenu zakłada nie trzy czy cztery projekty lecz co najmniej kilkanaście. Każdy obarczony swoimi wymaganiami, harmonogramem, budżetem i ryzykiem, co będzie wymagało wyjątkowo zwinnego podejścia przy ich realizacji. To nie tylko zarządzanie każdym projektem z osobna ale zarządzanie wszystkimi, które mają dostarczyć komplementarne rozwiązania służące wdrożeniu określonej usługi/produktu użytkownikowi końcowemu, równolegle. Istnieją frameworki zarządzające ekstremalnie złożonymi projektami ale powodzenie ich realizacji zależy przede wszystkim od gotowości firmy (zleceniodawcy) do zmiany paradygmatu funkcjonowania. Czy Orlen jest gotów na bycie agile? Nie wiem. Wreszcie strategia przeskalowuje inwestycje, takie jak: 300 MW mocy wytwórczych SMR (Small Modular Reactor), 10 tys. punktów ładowania EV vs 3,5 tys. stacji paliw, 9 GW mocy wytwórczych OZE vs 0,7 GW obecnie, kosztem 50 mld zł czy miliarda m sześc. biogazu, kosztem 10 mld zł. Nie uważam że są to błędne kierunki. Bardziej zastanawiająca jest ich skala i tempo.

Cabak: Liczy się strategia, nie tylko fundusze na neutralność klimatyczną