Orlen chce produkować ekologiczny asfalt

12 grudnia 2023, 13:15 Alert

Centrum Badawczo-Rozwojowe koncernu Orlen i Politechnika Gdańska opracowały nowy ekologiczny asfalt, który redukuje szkodliwe substancje pochodzące ze spalin samochodowych oraz z instalacji grzewczych. Badania laboratoryjne potwierdziły skuteczność nowego materiału. W Kajkowie koło Ostródy został wybudowany pierwszy testowy odcinek drogi z użyciem innowacyjnego asfaltu – podaje spółka w komunikacie prasowym.

Lotos Asfaltu. Fot. Lotos Asfalt
Lotos Asfaltu. Fot. Lotos Asfalt

Orlen podaje, że Centrum Badawczo-Rozwojowe, we współpracy z Politechniką Gdańską, opracowało innowacyjną nawierzchnię asfaltową pochłaniającą zanieczyszczenia powietrza. To rozwiązanie sprawdzi się zwłaszcza na terenach zurbanizowanych, gdzie stężenie szkodliwych związków generowanych przez transport kołowy oraz w wyniku spalania paliw konwencjonalnych w instalacjach grzewczych jest najwyższe. Nawierzchnia asfaltowa ma redukować zanieczyszczenia powietrza na poziomie wyższym niż dostępne na rynku produkty.

– Jako największy producent paliw samochodowych w regionie, Orlen przykłada szczególną wagę do rozwoju technologii przyczyniających się do zmniejszenia wpływu transportu samochodowego na środowisko. Rozwijamy elektromobilność i wykorzystanie zeroemisyjnego paliwa wodorowego, ale nie zapominamy o pojazdach z tradycyjnym napędem. Sięgamy po własne, innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do redukcji smogu pochodzącego m.in. ze spalin samochodowych. Taką technologią jest nowy ekologiczny asfalt opracowany na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym Orlen, który jest współwłaścicielem technologii. Badania laboratoryjne wykazały, że nasz produkt jest w stanie zmniejszyć ilość zanieczyszczeń nawet o 40 procent – mówi Daniel Obajtek, prezes Grupy Orlen.

Spółka zwraca uwagę, że ekologiczny asfalt zredukuje też poziom rakotwórczych związków pochodzących z ogrzewania domów paliwami konwencjonalnymi. Badania laboratoryjne, wykonywane w komorze reakcyjnej Politechniki Gdańskiej na próbkach nawierzchni z ekoasfaltem, potwierdziły redukcję m.in. tlenków azotu (NOx) i lotnych związków organicznych (LZO) na poziomie 40 procent, a rakotwórczego benzo(a)pirenu na poziomie 25 procent. To parametry wyraźnie lepsze niż w przypadku innych produktów tego typu, dostępnych na rynku.

Warto zwrócić uwagę, że nad innowacyjnymi produktami asfaltowymi pracuje również Orlen Asfalt. Spółka testuje technologię mającą ułatwić firmom budowalnym zastosowanie przy budowie i remontach dróg dużych ilości destruktu asfaltowego, czyli asfaltu i kruszyw odzyskanych ze starych nawierzchni. Szacuje się, że w Polsce udział materiałów z recyklingu w nowo powstałej nawierzchni drogowej może wynosić nawet 60 procent, a oszczędności związane z ich wykorzystaniem mogą osiągnąć ponad 400 milionów zł rocznie.

Orlen / Jacek Perzyński

Tusk zapowiada w expose zbadanie sporu o małe reaktory Orlenu i Synthosa