TAG: Politechnika Gdańska

PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore Grupy PGE, będzie partnerem VI edycji Studiów Podyplomowych Morska Energetyka […]
Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych to nowa specjalność na kierunku oceanotechnika na Politechnice Gdańskiej. Jej partnerem […]
Lotos wraz z Politechniką Gdańską otrzymał dofinansowanie ze środków NCBiR na opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych asfaltów […]