PGE Baltica poszerzy współpracę z Politechniką Gdańską

8 września 2022, 14:30 Alert

PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore Grupy PGE, będzie partnerem VI edycji Studiów Podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa prowadzonych na Politechnice Gdańskiej. List intencyjny podpisany z władzami uczelni otwiera też drogę do innych, kolejnych form współpracy, z których skorzysta tworzone przez PGE Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Offshore. Fot. PGE Baltica
Offshore. Fot. PGE Baltica

Współpraca PGE Baltica z Politechniką Gdańską

– Z Politechniką Gdańską łączą nas już projekty badawczo-naukowe oraz współpraca przy realizacji specjalności dotyczącej projektowania i budowy morskich systemów energetycznych na studiach magisterskich z oceanotechniki. Chcemy jednak jak najpełniej wykorzystać potencjał współpracy, szczególnie przy kształceniu kadr tak potrzebnych naszej branży. Dlatego zdecydowaliśmy się na zaangażowanie w istniejące od kilku lat i cieszące się już dobrą renomą studia podyplomowe z obszaru morskiej energetyki wiatrowej – powiedział Dariusz Lociński, prezes PGE Baltica. – Zależy nam na wieloletniej współpracy z uczelnią. Rozmawiamy już o stworzeniu kolejnego, bardziej sprofilowanego kierunku studiów podyplomowych z zakresu offshore. W grę wchodzą też możliwości współpracy m.in. przy studiach inżynierskich, szkolenia, warsztaty, wspólnie organizowane wizyty studyjne dla uczniów szkół średnich – przyszłych studentów oraz kolejne wspólne inicjatywy naukowo-badawcze związane z projektami realizowanymi na morzu przez Grupę PGE – dodał prezes PGE Baltica.

– Sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce będzie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w całej polskiej gospodarce tylko pod warunkiem, jeśli uda się efektywnie połączyć na tym polu możliwości i kompetencje ośrodków naukowych z przemysłem i biznesem – powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Już teraz ta współpraca wygląda dobrze, ale powinna być jeszcze bliższa i bardziej zintegrowana. Morska energetyka wiatrowa to przyszłość, a także obietnica, którą składamy następnym pokoleniom i naszej planecie. Musimy zrobić wszystko, żeby jej dotrzymać – dodał. Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej.

– Podyplomowe studia Morska Energetyka Wiatrowa prowadzone są w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Byliśmy pierwszą uczelnią w Polsce, która uruchomiła tego typu studia podyplomowe, odpowiadając zresztą na zapotrzebowanie polskiego sektora energetycznego. Od jesiennej edycji wśród wykładowców pojawią się również przedstawiciele kadry zarządczej PGE Baltica – powiedział dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG, kierownik podyplomowych studiów MEW.

Studia podyplomowe na kierunku Morska Energetyka Wiatrowa prowadzone są w ramach Programu Rozwoju Kompetencji Kadr dla sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej. Podczas dotychczas zakończonych edycji ze studiów skorzystało ok. 220 osób. Ich szósta edycja rozpoczyna się w październiku. Partnerem studiów jest Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej z siedzibą w Gdyni.

– Współpraca z polskimi uczelniami i instytucjami naukowymi, w szczególności tymi z Pomorza, daje możliwość wykorzystania lokalnego, krajowego wkładu w rozwój morskiej energetyki wiatrowej. To bardzo cenny zasób dla tworzonego właśnie przez PGE Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej – powiedział Jarosław Tucholski, dyrektor Departamentu Innowacji i Nowych Technologii w PGE Baltica, który odpowiada za projekt centrum.

PGE Baltica/Michał Perzyński