TAG: PGE Baltica
PGE Baltica realizuje kolejne działania w ramach Programu Offshore Grupy PGE, zakładającego budowę trzech morskich farm wiatrowych – Baltica-1, […]
PGE Baltica oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) podpisały umowę o współpracy i doradztwie […]
PGE Baltica zakończyła publiczne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę […]
19 października 2020 roku zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej przyjął strategię spółki do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku. Została […]
PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za wdrożenie Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, nawiązała współpracę z wykonawcami prac […]
Przedstawiciele firm, które będą rozwijać morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mówią jednogłośnie. Przyjęcie ustawy o morskich farmach […]
W Polsce nie mamy obecnie ani jednej morskiej farmy wiatrowej na morzu, jednak plany naszej spółki zakładają budowę 2,5 GW mocy wiatrowej na […]
Potencjał morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku można szacować na ponad 10 GW. Celem do 2030 roku jest budowa 5 GW w tej technologii – […]
PGE Baltica ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza Morskiej Farmy Wiatrowej […]
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) wesprze PGE Baltica w przygotowaniach do badań geologicznych. Jest to […]
Spółka PGE Baltica zakończyła badanie wietrzności na Morzu Bałtyckim w obszarach, gdzie budowane mają być morskie farmy wiatrowe. Proces ten […]
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami PGE Polska Grupa Energetyczna i Ørsted podpisały wstępne porozumienie opisujące ramy współpracy przy […]
Celem badania jest oszacowanie wpływu spowolnienia przepływu wiatru, jakie w swoim otoczeniu powodują duże morskie farmy wiatrowe [tzw. blockage […]
– Staramy się, aby cena energii elektrycznej pochodząca z morskich farm wiatrowych była jak najniższa dla klientów. Preferowany będzie […]
Podczas panelu pt. „Jak utrzymać konkurencyjność łańcucha dostaw dla morskich farm wiatrowych?” podczas konferencji WindEurope 2019 […]