TAG: PGE Baltica
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Instytut Jagielloński zaprezentowały raport […]
Zapraszamy na relację na żywo z konferencji EEC Online, w której skupialiśmy się na wątkach dotyczących energetyki i klimatu. Materiał był […]
Sfera regulacyjna dla rozwoju morskich farm wiatrowych jest już jasna i uporządkowana. Pokazuje ona jasne cele oraz operacjonalizację poprzez […]
Podczas panelu dyskusyjnego na konferencji Togetair, przedstawiciele polskich spółek energetycznych zastanawiali się nad możliwościami i […]
Duńczycy zamierzają przetestować z partnerami produkcję zielonego wodoru z pomocą morskich farm wiatrowych. Ta technologia może zostać kiedyś […]
W listopadzie 2020 roku PGE Baltica wybrała Ordtek Limited jako wykonawcę tzw. strategii UXO (ang. unexploded ordnance). Ma ona zdefiniować […]
Tegoroczna edycja konferencji Central European Energy Day z powodu pandemii koronawirusa odbyła się w formule online. Głównym tematem wydarzenia […]
PGE Baltica realizuje kolejne działania w ramach Programu Offshore Grupy PGE, zakładającego budowę trzech morskich farm wiatrowych – Baltica-1, […]
PGE Baltica oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) podpisały umowę o współpracy i doradztwie […]
PGE Baltica zakończyła publiczne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę […]
19 października 2020 roku zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej przyjął strategię spółki do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku. Została […]
PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za wdrożenie Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, nawiązała współpracę z wykonawcami prac […]
Przedstawiciele firm, które będą rozwijać morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mówią jednogłośnie. Przyjęcie ustawy o morskich farmach […]
W Polsce nie mamy obecnie ani jednej morskiej farmy wiatrowej na morzu, jednak plany naszej spółki zakładają budowę 2,5 GW mocy wiatrowej na […]
Potencjał morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku można szacować na ponad 10 GW. Celem do 2030 roku jest budowa 5 GW w tej technologii – […]