TAG: PGE Baltica

PGE Baltica podpisała umowę z Geoquip Marine na wstępną kampanię geotechniczną dna morskiego dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 1 […]
Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło kolejne wyniki postępowania rozstrzygającego dotyczące obszarów morskich dla morskich farm wiatrowych […]
PGE Baltica i Uniwersytet Morski w Gdyni podpisały umowę o kontynuacji współpracy przy studiach podyplomowych z zakresu morskich farm wiatrowych […]
Drugi obszar na Bałtyku przypadł PGE pod morską farmę wiatrową z projektu Baltica 1. Energetycy z Mysiej dostali najwięcej punktów w […]
Cztery firmy osiągnęły minimum kwalifikacyjne w postępowaniu dotyczącym wydania pozwolenia dla morskich farm wiatrowych na obszarze 43.E.1 […]
Politechnika Gdańska otwiera kierunki energetyczne we współpracy z PGE Baltica. Studenci będą mogli zdobywać wiedzę z zakresu branży offshore.
W Porcie Ustka powstanie baza operacyjno-serwisowa dla morskich farm wiatrowych Grupy PGE oraz Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej. PGE […]
PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore Grupy PGE, będzie partnerem VI edycji Studiów Podyplomowych Morska Energetyka […]
Pierwsza Polska Farma Wiatrowa na Bałtyku zyskała oficjalnego wykonawcę. Firma zajmie się budową obu tagów Farmy, Baltica 2 oraz Baltica 3.
Przedstawiciele rządu nie mówią już tylko o porcie instalacyjnym w Gdańsku, który może nie powstać na czas, ale także o innych […]
PGE Baltica z Grupy PGE oraz Instytut Budownictwa Wodnego PAN podpisały list intencyjny, który otwiera drogę do współpracy w celu rozwoju […]
PGE Baltica, spółka z Grupy PGE, przystępuje do etapu pomiarów zasobów wiatru, zafalowania i prądów morskich na potrzeby morskiej elektrowni […]
W najbliższy piątek, 22 kwietnia 2022 roku, w godzinach 10.00-11.30, odbędzie się wirtualne spotkanie z dostawcami, w trakcie którego inwestorzy […]
Wraz z końcem stycznia ruszyły postępowania przetargowe na nowe projekty na morskie farmy wiatrowe. Pierwsze wnioski złożyły Polska Grupa […]
PGE i Ørsted rozpoczęły przetarg na przygotowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla dwóch etapów morskiej farmy […]
Zaskakujące odejście Moniki Morawieckiej ze stanowiska prezesa PGE Baltica odpowiedzialnej za morskie farmy wiatrowe Polskiej Grupy Energetycznej […]
Należąca do PGE spółka PGE Baltica i Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku zakończyły trwający od początku 2020 roku projekt badawczy […]
– Polska Grupa Energetyczna i Ørsted – partnerzy inwestycyjni realizujący budowę morskiej farmy wiatrowej Baltica rozpoczęli proces […]
Polska zaimplementowała ustawę offshore, a w jej ramach rozwiązanie oparte na kontraktach różnicowych. Ogranicza to ryzyka dla inwestorów i […]
Trzeba się zastanowić na co powinniśmy wydawać pieniądze jako kraj. Czy powinniśmy wydawać pieniądze na opłaty ze emisje CO2 czy na […]
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Instytut Jagielloński zaprezentowały raport […]
Zapraszamy na relację na żywo z konferencji EEC Online, w której skupialiśmy się na wątkach dotyczących energetyki i klimatu. Materiał był […]
Sfera regulacyjna dla rozwoju morskich farm wiatrowych jest już jasna i uporządkowana. Pokazuje ona jasne cele oraz operacjonalizację poprzez […]
Podczas panelu dyskusyjnego na konferencji Togetair, przedstawiciele polskich spółek energetycznych zastanawiali się nad możliwościami i […]
Duńczycy zamierzają przetestować z partnerami produkcję zielonego wodoru z pomocą morskich farm wiatrowych. Ta technologia może zostać kiedyś […]
W listopadzie 2020 roku PGE Baltica wybrała Ordtek Limited jako wykonawcę tzw. strategii UXO (ang. unexploded ordnance). Ma ona zdefiniować […]
Tegoroczna edycja konferencji Central European Energy Day z powodu pandemii koronawirusa odbyła się w formule online. Głównym tematem wydarzenia […]
PGE Baltica realizuje kolejne działania w ramach Programu Offshore Grupy PGE, zakładającego budowę trzech morskich farm wiatrowych – Baltica-1, […]
PGE Baltica oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) podpisały umowę o współpracy i doradztwie […]
PGE Baltica zakończyła publiczne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę […]
19 października 2020 roku zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej przyjął strategię spółki do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku. Została […]
PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za wdrożenie Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, nawiązała współpracę z wykonawcami prac […]
Przedstawiciele firm, które będą rozwijać morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mówią jednogłośnie. Przyjęcie ustawy o morskich farmach […]
W Polsce nie mamy obecnie ani jednej morskiej farmy wiatrowej na morzu, jednak plany naszej spółki zakładają budowę 2,5 GW mocy wiatrowej na […]
Potencjał morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku można szacować na ponad 10 GW. Celem do 2030 roku jest budowa 5 GW w tej technologii – […]
PGE Baltica ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza Morskiej Farmy Wiatrowej […]
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) wesprze PGE Baltica w przygotowaniach do badań geologicznych. Jest to […]
Spółka PGE Baltica zakończyła badanie wietrzności na Morzu Bałtyckim w obszarach, gdzie budowane mają być morskie farmy wiatrowe. Proces ten […]
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami PGE Polska Grupa Energetyczna i Ørsted podpisały wstępne porozumienie opisujące ramy współpracy przy […]
Celem badania jest oszacowanie wpływu spowolnienia przepływu wiatru, jakie w swoim otoczeniu powodują duże morskie farmy wiatrowe [tzw. blockage […]
– Staramy się, aby cena energii elektrycznej pochodząca z morskich farm wiatrowych była jak najniższa dla klientów. Preferowany będzie […]
Podczas panelu pt. „Jak utrzymać konkurencyjność łańcucha dostaw dla morskich farm wiatrowych?” podczas konferencji WindEurope 2019 […]
Zgodnie z raportem WindEurope do 2050 może powstać 450 GW morskich farmach wiatrowych. 28 GW mogłoby powstać w Polsce. Polskie firmy, które […]
Kto zdobędzie pole position w walce o polski offshore? Kandydatów jest coraz więcej, jednak wciąż nie wiadomo, jakie będą warunki wyścigu po […]
Polska energetyka jest u progu zmian. Jednym ze źródeł energii będą m.in. morskie farmy wiatrowe. O rozwoju tej branży eksperci dyskutowali […]