TAG: PGE Baltica

Zaskakujące odejście Moniki Morawieckiej ze stanowiska prezesa PGE Baltica odpowiedzialnej za morskie farmy wiatrowe Polskiej Grupy Energetycznej […]
Należąca do PGE spółka PGE Baltica i Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku zakończyły trwający od początku 2020 roku projekt badawczy […]
– Polska Grupa Energetyczna i Ørsted – partnerzy inwestycyjni realizujący budowę morskiej farmy wiatrowej Baltica rozpoczęli proces […]
Polska zaimplementowała ustawę offshore, a w jej ramach rozwiązanie oparte na kontraktach różnicowych. Ogranicza to ryzyka dla inwestorów i […]
Trzeba się zastanowić na co powinniśmy wydawać pieniądze jako kraj. Czy powinniśmy wydawać pieniądze na opłaty ze emisje CO2 czy na […]
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Instytut Jagielloński zaprezentowały raport […]
Zapraszamy na relację na żywo z konferencji EEC Online, w której skupialiśmy się na wątkach dotyczących energetyki i klimatu. Materiał był […]
Sfera regulacyjna dla rozwoju morskich farm wiatrowych jest już jasna i uporządkowana. Pokazuje ona jasne cele oraz operacjonalizację poprzez […]
Podczas panelu dyskusyjnego na konferencji Togetair, przedstawiciele polskich spółek energetycznych zastanawiali się nad możliwościami i […]
Duńczycy zamierzają przetestować z partnerami produkcję zielonego wodoru z pomocą morskich farm wiatrowych. Ta technologia może zostać kiedyś […]
W listopadzie 2020 roku PGE Baltica wybrała Ordtek Limited jako wykonawcę tzw. strategii UXO (ang. unexploded ordnance). Ma ona zdefiniować […]
Tegoroczna edycja konferencji Central European Energy Day z powodu pandemii koronawirusa odbyła się w formule online. Głównym tematem wydarzenia […]
PGE Baltica realizuje kolejne działania w ramach Programu Offshore Grupy PGE, zakładającego budowę trzech morskich farm wiatrowych – Baltica-1, […]
PGE Baltica oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) podpisały umowę o współpracy i doradztwie […]
PGE Baltica zakończyła publiczne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę […]
19 października 2020 roku zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej przyjął strategię spółki do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku. Została […]
PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za wdrożenie Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, nawiązała współpracę z wykonawcami prac […]
Przedstawiciele firm, które będą rozwijać morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mówią jednogłośnie. Przyjęcie ustawy o morskich farmach […]
W Polsce nie mamy obecnie ani jednej morskiej farmy wiatrowej na morzu, jednak plany naszej spółki zakładają budowę 2,5 GW mocy wiatrowej na […]
Potencjał morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku można szacować na ponad 10 GW. Celem do 2030 roku jest budowa 5 GW w tej technologii – […]
PGE Baltica ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza Morskiej Farmy Wiatrowej […]
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) wesprze PGE Baltica w przygotowaniach do badań geologicznych. Jest to […]
Spółka PGE Baltica zakończyła badanie wietrzności na Morzu Bałtyckim w obszarach, gdzie budowane mają być morskie farmy wiatrowe. Proces ten […]
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami PGE Polska Grupa Energetyczna i Ørsted podpisały wstępne porozumienie opisujące ramy współpracy przy […]
Celem badania jest oszacowanie wpływu spowolnienia przepływu wiatru, jakie w swoim otoczeniu powodują duże morskie farmy wiatrowe [tzw. blockage […]
– Staramy się, aby cena energii elektrycznej pochodząca z morskich farm wiatrowych była jak najniższa dla klientów. Preferowany będzie […]
Podczas panelu pt. „Jak utrzymać konkurencyjność łańcucha dostaw dla morskich farm wiatrowych?” podczas konferencji WindEurope 2019 […]
Zgodnie z raportem WindEurope do 2050 może powstać 450 GW morskich farmach wiatrowych. 28 GW mogłoby powstać w Polsce. Polskie firmy, które […]
Kto zdobędzie pole position w walce o polski offshore? Kandydatów jest coraz więcej, jednak wciąż nie wiadomo, jakie będą warunki wyścigu po […]
Polska energetyka jest u progu zmian. Jednym ze źródeł energii będą m.in. morskie farmy wiatrowe. O rozwoju tej branży eksperci dyskutowali […]
Błędy niemieckiej transformacji energetycznej są trzy. My, przy wyborze OZE, ich nie popełnimy – powiedziała prezes zarządu PGE Baltica […]
Polska Grupa Energetyczna otrzymała cztery wiążące oferty od firm zainteresowanych rolą strategicznego partnera w realizacji projektu morskich […]
PGE Baltica, spółka należąca do Polskiej Grupy Energetycznej, oraz Baltic Power, podlegająca PKN Orlen, podpisały list intencyjny o […]
PGE Baltica, spółka należąca do Polskiej Grupy Energetycznej, oraz Baltic Power, podlegająca PKN Orlen, podpisały list intencyjny o […]
Główną barierą wyboru morskich farm wiatrowych była cena. Teraz offshore staje się konkurencyjny cenowo, a więc można podejmować decyzje […]
Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Henryk Baranowski otworzył doroczny PKEE Summer Day zorganizowany przez Polski Komitet Energii Elektrycznej […]
Liczymy, że pierwszy prąd z morskich farm wiatrowych PGE na Bałtyku popłynie do polskich domów w latach 2025-2026 – powiedziała PAP w […]
Jak czytamy w portalu Gramwzielone.pl, Ministerstwo Energii dąży do skrócenia ścieżki procedowania ustawy regulującej inwestowanie w morskie […]
– Dla branży najważniejsze jest stabilne, przejrzyste prawo dla morskich farm wiatrowych. Polska Grupa Energetyczna (PGE) zajmuje się […]
Spółka PGE Baltica ma podlegać bezpośrednio zarządowi PGE. Wkrótce ma rozpocząć się proces przenoszenia pracowników ze spółki PGE […]
W Sejmie odbyło się połączone posiedzenie Parlamentarnego Zespółu Górnictwa i Energii oraz Morskiej Energetyki Wiatrowej. Monika Morawiecka, […]
Monika Morawiecka została prezesem PGE Baltica, spółki odpowiedzialnej za budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Od ponad 12 lat […]