Rusza przetarg Orlen i Northland Power na wyprowadzenie mocy offshore na ląd

3 września 2021, 17:15 Alert

Baltic Power, czyli spółka mająca budować morską farmę wiatrową PKN Orlen, rozpoczyna procedury przetargowe na lądowy odcinek linii elektroenergetycznej potrzebny do wyprowadzenia mocy z tej farmy, należącej do spółki-córki Baltic Power, o mocy 1200 MW. W pierwszej kolejności chodzi o lądową stację elektroenergetyczną. 

Morskie Farmy Wiatrowe. Fot.: Wind Europe
Morskie Farmy Wiatrowe. Fot.: WindEurope

Lądowy odcinek wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej Baltic Power składać się będzie z kablowych linii elektroenergetycznych, stacji elektroenergetycznej oraz linii napowietrznej łączącej stację elektroenergetyczną Baltic Power z systemem elektroenergetycznym. Cała inwestycja zlokalizowana jest w gminie Choczewo.

Lądowa stacja elektroenergetyczna, również o nazwie Choczewo, zostanie wyposażona m.in. w urządzenia do regulacji mocy biernej i napięcia.

W ramach procesu zakupowego planowane jest wyłonienie wykonawcy, który na podstawie umowy EPC zrealizuje lądowy odcinek wyprowadzenia mocy z farmy Baltic Power. Przewidywany przedmiot prac wykonawcy to:

 • Wykonanie wszystkich elementów wraz z liniami napowietrznymi do stacji elektroenergetycznej Choczewo w oparciu o obowiązujące Prawo Budowlane;
 • Dostawa i montaż urządzeń i systemów oraz późniejszy rozruch instalacji;
 • Wykonanie projektów technicznych (wykonawczych) oraz analiz niezbędnych do realizacji zamówienia;
 • Wykonanie wszelkich innych prac związanych z przyłączeniem morskiej farmy wiatrowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) zapewniających spełnienie wydanych Warunków Przyłączenia.

Przy wyborze oferentów, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, pod uwagę brane będą:

 • Doświadczenie w zakresie projektowania, zakupów, zarządzania i usług budowlanych w zakresie realizacji stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia/niskiego napięcia (WN/NN) o mocy powyżej 100 MW realizowanych „pod klucz”;
 • Doświadczenie w montażu kabli WN;
 • 
Wykazanie zdolności personelu inżynieryjnego i zarządzającego do wykonania pełnego zakresu prac;
 • Doświadczenie w realizacji projektów dla operatora/ów z obszaru ENTSO-E przy budowie stacji elektroenergetycznych WN/NN;
 • Referencje z realizacji stacji elektroenergetycznych WN/NN w obszarze ENTSO-E
Wykazanie struktury organizacji i systemów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz kontrolą jakości dla całego zakresu prac;
 • Wykazanie wcześniejsze doświadczenie w zakresie obsługi stacji elektroenergetycznych WN/NN (220 kV i 400 kV);
 • Umiejętność dostarczania szczegółowej dokumentacji w zakresie oferty technicznej i handlowej dla całego zakresu prac wyszczególniającej podpakiety elektryczne i budowlane w wyznaczonym okresie przetargowym.

Składanie ofert będzie możliwe między 22 września a 17 listopada tego roku. Ostateczny wybór oferenta ma zakończyć się pierwszego sierpnia 2022 roku. W połowie sierpnia podobne procedury przetargowe rozpoczęto przy projekcie Polenergii i Equinora.

PKN Orlen/Bartłomiej Sawicki