Filiński: Ekspansja Orlenu ku dywersyfikacji

3 listopada 2023, 07:25 Energetyka

Trzeci kwartał 2023 roku przyniósł największemu polskiemu koncernowi szereg znaczących osiągnięć oraz obiecujących projektów. Wyniki finansowe oraz kluczowe wydarzenia tego okresu rzucają światło na dynamiczny rozwój firmy oraz jej zdolność do inwestycji w różnorodne obszary działalności – pisze Tomasz Filiński ze Świata Paliw w BiznesAlert.pl.

Orlen Oil fot Orlen
Orlen Oil fot Orlen

Wyniki finansowe grupy Orlen prezentują się bardzo obiecująco, ale nie tak spektakularnie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego, ale biorąc pod uwagę rok szalejącej inflacji, podziałów oraz sankcji wobec Rosji, rezultat i tak jest imponujący: – EBITDA LIFO osiągnęła poziom 8,2 miliarda PLN. To znaczący sukces, co wskazuje na zdolność firmy do efektywnego zarządzania operacjami.

Dobrze rozwijający się rynek przyczynił się do wzrostu przychodów o 3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wyniki te odzwierciedlają rosnący wolumen sprzedaży oraz korzystne notowania produktów rafineryjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności w sektorze produktów petrochemicznych oraz węglowodorów.

Jednak to nie wszystko, co można zauważyć w trzecim kwartale 2023 roku. Płocki koncern aktywnie inwestuje w projekty transformacyjne, które stanowią klucz do dywersyfikacji źródeł przychodów oraz długoterminowego sukcesu firmy. Mowa o następujących projektach:

– Baltic Power – decyzja inwestycyjna dotycząca budowy terminala instalacyjnego, co stanowi ważny krok w rozwoju infrastruktury energetycznej;
– farmy wiatrowe – umowa warunkowa na zakup farm wiatrowych o łącznej mocy około 60 MW w Polsce, co przyczynia się do rozwoju odnawialnych źródeł energii;
– CCS – umowa z Horisont Energi w zaawansowanym projekcie na szwedzkim szelfie norweskim, podkreślająca zaangażowanie grupy w projekty związane z redukcją emisji dwutlenku węgla;
– paliwa syntetyczne – umowa o współpracy z Yokogawa w zakresie produkcji paliw syntetycznych, co jest krokiem w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji;
– biopaliwa – uruchomienie instalacji UCO FAME do do produkcji biokomponentów II generacji z olejów posmażalniczych, co przyczyniło się do bardziej ekologicznej produkcji paliw;
– stacje wodorowe – testy pierwszej ogólnodostępnej stacji wodorowej grupy Orlen w Polsce zlokalizowanej w Poznaniu, co wpisuje się w rozwój nowoczesnych technologii i alternatywnych źródeł energii.

Projekty te dowodzą zaangażowania grupy Orlen w różnorodność operacji oraz inwestycje w zrównoważony rozwój. Ponadto, grupa Orlen utrzymuje swoją pozycję w dziedzinie przeróbki ropy i wydobycia, co jest widoczne w finalizacji budowy trzeciej linii produkcji nawozów azotowych oraz rozpoczęciu eksploatacji złoża Tommeliten Alpha przez PGNiG Upstream Norway.

W sektorze detalicznej sprzedaży paliw, grupa Orlen poszerzyła swoją obecność na rynkach europejskich poprzez wejście na rynek austriacki oraz kontynuację procesu rebrandingu w Niemczech i na Słowacji.

O dynamicznym rozwoju płockiego koncernu w minionym kwartale świadczy również rozpoczęcie procesu przejęcia kontroli nad Systemem Gazociągów Tranzytowych po inwestycję w nowoczesną tłocznię oleju w Kętrzynie i wprowadzenie pierwszej lokomotywy wodorowej do floty.

Kolejnym istotnym krokiem grupy Orlen jest inwestycja w rozbudowę podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach oraz rezerwację mocy regazyfikacyjnych w planowanym terminalu LNG w Zatoce Gdańskiej, co potwierdza zaangażowanie w rozwój infrastruktury gazowej.

Rozwód z ropą Rosji widać w wynikach Orlenu