Sąd po stronie Orlenu w sporze o Możejki

27 kwietnia 2018, 15:15 Alert
PKN Orlen
fot. PKN Orlen

Sąd odrzucił roszczenia białoruskiego kontrahenta PKN Orlen, który domagał się odszkodowania w związku z problemami Rafinerii Możejki.

Stanowisko sądu na korzyść Orlen Lietuva

Operator białoruskiego odcinka ropociągu Przyjaźń, spółka Połocktransnieft Drużba, na drodze sądowej chce otrzymać od Orlen Lietuva 84 mln dolarów odszkodowania za ropą przechowywaną w odnodze ropociągu na Litwę do rafinerii w Możejkach zamkniętej w 2006 roku.

Po rozpatrzeniu pozwu Połocktransnieft Drużba 29 marca sąd oddalił roszczenia spółki. Możliwe jest, że jednak zdecyduje się ona na wniesienie odwołania do litewskiego sądu apelacyjnego. Rzecznik sądu okręgowego w Szawle potwierdził, że sąd oddalił roszczenia spółki powołując się m.in. na ich przedawnienie.

Połocktransnieft Drużba utrzymuje, że to do niej należy ,,ropa techniczna” znajdująca się rurach litewskiego odcinka ropociągu Przyjaźń. Jest ona niezbędna do zapewnienia jego funkcjonowania. Z kolei Orlen Lietuva przekonuje, że roszczenia Połocktransnieft Drużba są bezpodstawne.

W 2015 roku litewskie media pisały, że Orlen Lietuva przy remoncie nieczynnego rurociągu wypompowała ropę co przełożyło się na jednorazową poprawę wyników finansowych spółki.
W lipcu 2006 roku Rosja wyłączyła ropociąg Drużba. Krok ten nastąpił chwilę po tym, jak PKN Orlen kupił rafinerię w Możejkach. Rosjanie tłumaczyli, że ropociąg powinien zostać wyremontowany. Z kolei Litwa i Polska uznały, że była to decyzja polityczna.

Stanowisko PKN Orlen 

Jak poinformował PKN Orlen w opublikowanym ostatnio raporcie finansowym grupy Orlen za pierwszy kwartał 2018 r., „w dniu 29 marca 2018 r. sąd oddalił roszczenie powoda”. Spółka zaznaczyła jednocześnie, że „Polocktransneft Druzhba ma prawo złożenia apelacji od wyroku oddalającego powództwo”.

PKN Orlen przypomniał w raporcie, że jego litewska spółka zależna Orlen Lietuva otrzymała z sądu pozew Polocktransneft Druzhba we wrześniu 2017 r. Jak wyjaśnił płocki koncern, pozew dotyczył zapłaty odszkodowania za ropę naftową, która jako tzw. ropa technologiczna od 1992 r. znajdowała się na litewskim odcinku rurociągu „Przyjaźń” należącym do Orlen Lietuva – działalność tego odcinka w 2006 r. została wstrzymana.

„Polocktransneft Druzhba uważa, że ropa ta była jej własnością” – podkreślił PKN Orlen, dodając, że wartość roszczenia wynosi ok. 287 mln zł przeliczone kursem z 31 marca 2018 r., co odpowiada 84 mln USD. „W ocenie Orlen Lietuva powyższe roszczenie jest bezpodstawne” – zaznaczył płocki koncern. Wcześniej, w październiku 2017 r. PKN Orlen precyzował, iż pozew Polocktransneft Druzhba dotyczy odszkodowania za tzw. ropę technologiczną, która znajdowała się w nieczynnym rurociągu na terenie Litwy, należącym do Orlen Lietuva, a w 2014 r. surowiec ten został wypompowany przez litewską spółkę płockiego koncernu i zużyty.

Orlen Lietuva, gdzie 100 proc. udziałów ma PKN Orlen, jest największym przedsiębiorstwem na Litwie, a jednocześnie największym tamtejszym eksporterem i podatnikiem. Spółka zarządza jedyną rafinerią w krajach bałtyckich, która znajduje się w Możejkach.

W pierwszym kwartale 2018 r. Orlen Lietuva osiągnęła EBITDA LIFO na poziomie 17 mln USD wobec 41 mln USD w analogicznym okresie 2017 r. Według spółki, powodem niższego wyniku była niekorzystna sytuacja rynkowa.

AKTUALIZACJA: 28.04.2018 [ Dodano akapit: Stanowisko PKN Orlen]

The Baltic Course/Piotr Stępiński/Polska Agencja Prasowa