Orlen Paliwa i PKP Cargo pogłębią współpracę, by wytworzyć synergię

4 kwietnia 2019, 12:30 Alert

W warszawskiej siedzibie PKN Orlen podpisany został list intencyjny pomiędzy spółkami Orlen Paliwa a PKP Cargo. Spółki działają razem nie od dziś, podpisany dzisiaj dokument ma wyrażać chęć pogłębienia współpracy między spółkami w celu uzyskania efektu synergii.

Podpisanie listu intencyjnego Orlen Paliwa I PKP Cargo / fot. Michał Perzyński/BiznesAlert.pl

Spółka Orlen Paliwa, wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN Orlen, wykorzysta swoje zasoby, wiedzę techniczną oraz możliwości operacyjne dla wsparcia logistycznego PKP Cargo. Projekt będzie dotyczył w szczególności terminowych dostaw paliw płynnych do obsługi lokomotyw spalinowych, optymalnego rozmieszczenia punktów tankowania wzdłuż traktów kolejowych oraz zapewnienia tzw. mobilnych stacji tankowania paliw.

– Spotykają się liderzy w swoich obszarach biznesu. Dzisiejszy moment jest symbolicznym zintensyfikowaniem naszej współpracy. Będzie ona zdynamizowania w innych obszarach, efekty synergii będą bardzo duże, przyniosą one korzyści obu spółkom i całej gospodarce – powiedział Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

– PKP Cargo to nasz największy przewoźnik paliw, my jesteśmy ich największym dostawcą. Mówimy o połączeniu naszych sił i know-how tak, by współpraca nie miała charakteru kupna i sprzedaży, a optymalizacji, co będzie miało przełożenie na koszty. Połowa lokomotyw PKP Cargo jest spalinowa, my będziemy również dbać o to, by paliwo było jak najwyższej jakości – powiedział Łukasz Hołubowski, prezes Orlen Paliwa.