TAG: Orlen Paliwa

Orlen Transport przejął od Orlen Paliwa część zakładu świadczącą usługi przewozu paliw. W ten sposób cała działalność koncernu w […]
Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie przez PKN Orlen węgierskiego przedsiębiorstwa Normbenz Magyarorsag oraz stacji paliw na Węgrzech i […]
Rada nadzorcza Orlen Paliwa – spółki z grupy kapitałowej Orlen – powołała do zarządu Jacka Golińskiego, który objął funkcję […]
ORLEN Paliwa, prowadzi postępowanie wyboru dostawców gazu płynnego LPG (autogazu) w wybranych województwach w Polsce. Dostawy LPG mają […]
Orlen Paliwa, spółka Grupy Kapitałowej Orlen zadeklarowała wsparcie akcji przepompowywania ścieków w Warszawie. Spółka będzie dostarczać […]
Do końca 2019 roku flota transportowa spółki ORLEN Paliwa wzbogaci się o dodatkowych 6 nowoczesnych autocystern do transportu paliw płynnych […]
Jeszcze w 2019 r. Orlen Paliwa dostarczy spółkom zależnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ok. 16 mln litrów oleju napędowego – […]
W warszawskiej siedzibie PKN Orlen podpisany został list intencyjny pomiędzy spółkami Orlen Paliwa a PKP Cargo. Spółki działają razem nie od […]