KE zatwierdziła wymianę aktywów między Orlenem, Lotosem a MOL. Teraz kolej na rząd

18 lipca 2022, 14:15 Alert

Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie przez PKN Orlen węgierskiego przedsiębiorstwa Normbenz Magyarorsag oraz stacji paliw na Węgrzech i Słowacji. Komisja Europejska zatwierdziła też plan przejęcia przez węgierski koncern naftowy MOL polskiej spółki Lotos Paliwa.

Wymiana aktywów między Orlenem, MOL i Lotosem

PKN Orlen oficjalnie przejmuje węgierskie przedsiębiorstwo Normbenz Magyarorsag oraz aktywów koncernu naftowego MOL, które obejmują stacje paliw na Węgrzech i Słowacji. – Komisja Europejska zatwierdziła w poniedziałek plan przejęcia przez PKN Orlen węgierskiego przedsiębiorstwa Normbenz Magyarorsag oraz szeregu aktywów węgierskiego koncernu naftowego MOL – podaje KE. Według Komisji, nie ma obaw o konkurencje ze względu na obecność konkurencyjnych firm na Węgrzech i Słowacji.

Komisja Europejska zatwierdziła też plan przejęcia przez węgierski koncern naftowy MOL polskiej spółki Lotos Paliwa, która zajmuje się prowadzeniem sieci detalicznych stacji benzynowych. Lotos Paliwa prowadzi detaliczną sieć stacji paliw w Polsce, obejmującą około 80 procent sieci detalicznej Grupy Lotos. Ta sieć stacji paliw ma zostać sprzedana na podstawie podjętej 14 lipca 2020 roku decyzji KE zezwalającej na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen w sprawie M.9014.

Wniosek o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na połączenie spółek Grupa Lotos z siedzibą w Gdańsku oraz Polski Koncern Naftowy Orlen z siedzibą w Płocku znalazł się w porządku obrady Rady Ministrów na 19 lipca br. Wnioskodawcą jest minister aktywów państwowych. W środę i czwartek decyzje w tej sprawie mają podjąć akcjonariusze obu spółek.

Z projektów uchwał na walne zgromadzenia wynika, że akcjonariusze Grupy Lotos mają zdecydować o połączeniu z PKN Orlen 20 lipca br. – w momencie przejęcia obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się jego akcjonariuszami. Natomiast akcjonariusze PKN Orlen zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 21 lipca 2022 r.. o połączeniu z Grupą Lotos

Jednocześnie akcjonariusze PKN Orlen mają również podjąć uchwałę w sprawie zgody na zbycie przez spółkę baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki, poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Lotos Terminale, która stanie się spółką zależną PKN Orlen na skutek połączenia z Grupą Lotos.

Polska Agencja Prasowa/ISB News/Maria Andrzejewska/Michał Perzyński

Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Węgrom w związku z cenami benzyny

AKTUALIZACJA: 18 lipca 2022 r., godz. 14.55; dodano ISB News