Orlen Paliwa wspiera akcję przepompowywania ścieków w Warszawie

6 września 2019, 10:00 Alert
PKN Orlen
Logo Orlenu. Fot. BiznesAlert.pl

Orlen Paliwa, spółka Grupy Kapitałowej Orlen zadeklarowała wsparcie akcji przepompowywania ścieków w Warszawie. Spółka będzie dostarczać najwyższej jakości paliwo do zespołu motopomp przepompowujących tymczasowym rurociągiem ścieki zlewane do Wisły z powodu uszkodzenia kolektora przesyłowego z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka.

Orlen Paliwa gotowy do działania

Spółka wyraziła gotowość realizacji dostaw oleju napędowego zapewniających zapas paliwa do motopomp przez cały okres trwania operacji, a więc prawdopodobnie od 46 września do końca listopada. Już w poniedziałek przedstawiciele Orlen Paliwa dokonali wizji lokalnej i ocenili warunki logistyczne, w tym w szczególności ograniczenia dojazdu do miejsca posadowienia pomp. Na miejscu przeprowadzono rozmowy z Anną Moskwą, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, oraz przedstawicielami PGW Wody Polskie (koordynator akcji) i firmy ETP (wykonawca rurociągu tymczasowego). Ustalono także zapotrzebowanie na paliwo – szacunkowo wyniesie ono ok. 350-400 litrów na godzinę. W celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia, pompy będą zasilane z 4 zbiorników na bieżąco zaopatrywanych paliwem z autocysterny dedykowanej do tego celu. Pojazd pozostanie w ciągłej gotowości, na wypadek nieprzewidzianego wzrostu zapotrzebowania na olej napędowy.

Akcja jest nietypowa i ważna ze względu na swój wymiar społeczny. Zareagowaliśmy natychmiast, ponieważ szybka pomoc w sytuacjach tego typu jest kluczowa. Jako firma odpowiedzialna chcemy wesprzeć wysiłki służb koordynujących prace i dać istotne wsparcie dla ekip pracujących w trudnych warunkach. Pomagamy, jak tylko możemy i mamy nadzieję, że sytuacja szybko zostanie opanowana – powiedział Łukasz Hołubowski, Prezes Zarządu Orlen Paliwa.

CIRE.pl

Jakóbik: Można dalej pić kranówkę w Warszawie (FELIETON)