Orlen i PGNiG rozpoczynają wspólne wydobycie w Wielkopolsce

28 października 2016, 14:00 Alert

 Zasoby gazu ziemnego w złożu Karmin oceniamy na ok. 403 mln m3. Oznacza to możliwość eksploatacji przez najbliższych 20 lat. Naszym celem jest utrzymanie wydobycia gazu na dotychczasowym poziomie blisko 4,5 miliarda m3 rocznie, czyli ponad 30 proc. polskiego zużycia. Własny surowiec to element strategii dywersyfikacji źródeł dostaw gazu – podkreślił  Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG SA.

fot. Exalo

Uruchomienie wydobycia z odwiertu Karmin-1 oraz rozbudowa Ośrodka Grupowego Jarocin zostały zrealizowane wspólnie przez  Grupę PGNiG (51% udziałów w projekcie) oraz  Grupę ORLEN (49% udziałów w projekcie). Obie firmy, za pośrednictwem dedykowanych spółek prowadzących działalność poszukiwawczo-wydobywczą, wykonywały prace związane z wierceniem i zagospodarowaniem złoża, a  także czuwały nad jakością i bezpieczeństwem całego przedsięwzięcia.

Inwestycja w Nowym Karminie

Złoże gazu ziemnego Karmin zostało odkryte w 2014 r., w wyniku wspólnych prac poszukiwawczych realizowanych przez partnerów na koncesji „Jarocin-Grabina” nr 16\2001\p. Znajduje się ono w granicach Gminy Dobrzyca, w powiecie pleszewskim, w województwie wielkopolskim.

Nowoczesne instalacje, które powstały na terenie Strefy Przyodwiertowej Karmin, służą do wstępnego oczyszczania i osuszania wydobytego gazu ziemnego. Obiekt jest zautomatyzowany, a realizowane w nim procesy będą obsługiwane zdalnie, z Ośrodka Grupowego Jarocin (OG Jarocin) w miejscowości Wilcza. Tam właśnie trafiać będzie, przesyłany 13-kilometrowym rurociągiem, wydobyty ze złoża Karmin gaz. Na potrzeby przyłączenia SP Karmin, w OG Jarocin została dobudowana dedykowana instalacja, odpowiedzialna za dostosowanie parametrów gazu do tych, które wymagane są przez sieć dystrybucyjną. Następnie gaz kierowany będzie gazociągami DN125 i DN150 do Kopalni Gazu Ziemnego Radlin, a stąd do gazociągu przesyłowego DN500 relacji Radlin-Krobia.

Synergia działania

Wspólne prace poszukiwawczo-wydobywcze na terenie Polski PGNiG i PKN ORLEN prowadzą od 2007 r. Partnerskie działania realizowane są obecnie na obszarze 14 krajowych koncesji w zachodniej i południowo-wschodniej Polsce. Współpraca obejmuje m.in. eksploatację gazu ziemnego z siedmiu złóż w Wielkopolsce (na obszarze Płotki, do którego zaliczane są również instalacje SP Karmin i OG Jarocin) oraz prace poszukiwawczo-rozpoznawcze w pozostałych regionach (projekt Sieraków i Bieszczady). Łączne zasoby wydobywalne  w eksploatowanych wspólnie złożach wynoszą 15,5 mln BOE. W drugim kwartale 2016 r. średnie wydobycie osiągnęło natomiast poziom 2,7 tys. BOE/D.

Partnerską relację i dobre efekty współdziałania obu firm ugruntował podpisany 14 lipca 2016 r. list intencyjny o potencjalnym rozszerzeniu współpracy w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów o nowe obszary. Poza działalnością operacyjną firmy PGNiG i PKN ORLEN razem angażują się również w projekty naukowo-badawcze w ramach ukierunkowanego na opracowanie i komercjalizację innowacyjnych technologii wydobywczych programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR o nazwie „Blue Gas”.

PGNiG