Orlen rozbuduje największy podziemny magazyn gazu w Polsce

30 sierpnia 2023, 12:01 Alert

Grupa Orlen rozpoczyna rozbudowę Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach, dzięki której pojemność instalacji wzrośnie o 60 procent, z 1,3 do 2,1 miliarda m sześc.

Odwiert Wierzchowice WM-C3H, Orlen. Fot. Jędrzej Stachura.
Odwiert Wierzchowice WM-C3H, Orlen. Fot. Jędrzej Stachura.

Grupa Orlen powiększy zdolności Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach, nieopodal Wrocławia. Do tej pory magazyn, którego zadaniem jest zatłaczanie i odbiór gazu ziemnego wysokometanowego, mógł pomieścić 1,3 miliarda m sześc. Dzięki rozbudowie jego pojemność wzrośnie o 800 milionów m sześc. (60 procent), do 2,1 miliarda m sześc.

– Inwestujemy, aby zagwarantować nieprzerwane dostawy gazu dla polskich rodzin i przedsiębiorców. Dzięki rozbudowie magazynu w Wierzchowicach, łączna pojemność krajowych magazynów gazu wzrośnie aż o 25 procent i przekroczy 4 mld m sześc. To tyle, ile zużywają wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce przez ok. 10 miesięcy. Dysponując taką rezerwą, będziemy lepiej przygotowani na wypadek ewentualnych przerw w dostawach z zagranicy lub gwałtownego wzrostu zapotrzebowania w okresie ostrych mrozów. Tym samym rozbudowa magazynów wpisuje się w nasz strategiczny cel wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zwiększamy nie tylko możliwość gromadzenia zapasów gazu, ale inwestujemy także we własne wydobycie w kraju i Norwegii, zawieramy kolejne kontrakty na zakup surowca i rozbudowujemy flotę statków do przewozu LNG – mówi Daniel Obajtek, prezes Grupy Orlen.

Orlen podkreśla, że modernizacja, której finał został zaplanowany na przełom 2025 i 2026 roku, oznacza zwiększenie możliwości krajowego systemu magazynowania aż o jedną czwartą. Dodatkowo, o jedną trzecią – do 19,2 mln m sześc. na dobę – wzrośnie moc zatłaczania gazu do tej instalacji, a moc odbioru zostanie zwiększona aż o 66 procent – do 24 mln m sześc. na dobę.

– Dysponujemy mocami 3,3 mld m sześc. w Polsce. W ciągu dwóch lat rozbudowujemy je do 4,1 mld m sześc. – wyliczał prezes Orlenu Daniel Obajtek w Wierzchowicach.

Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice to największy w Polsce obiekt tego typu wykorzystujący jako pojemność magazynową dawne złoże gazu ziemnego. Jest zlokalizowany w województwie dolnośląskim, na terenie gmin Milicz i Krośnice. W okresie letnim gaz ziemny jest zatłaczany do złoża Wierzchowice, a w zimowym odbierany i kierowany do celów grzewczych w gospodarstwach domowych oraz przemyśle.

PMG Wierzchowice znajduje się na głębokości 1500 m, a jego powierzchnia to 24 tysiące km kwadratowych. Odkrycie złóż nastąpiło w 1971 roku. Wydobyto 7,8 mld m sześc. czyli 65 procent złoża. Pozostała część została przeznaczona na poduszkę gazową służącą zabezpieczeniu zapasów po przestawieniu obiektu na pracę w roli magazynu.

Rozbudowa będzie polegała na wykonaniu trzech nowych odwiertów umożliwiających zatłaczanie i odbiór gazu z magazynów oraz instalacji sprężarek. Rozpoczęło się wiercenie pierwszego otworu. Całkowity koszt inwestycji wynosi 576 milionów złotych.

Grupa Orlen jest właścicielem siedmiu podziemnych magazynów gazu wysokometanowego, o łącznej pojemności ok. 3,3 mld m sześc. Pięć podziemnych magazynów gazu: Wierzchowice, Strachocina, Husów, Swarzów i Brzeźnica to magazyny złożowe zlokalizowane w sczerpanych złożach gazu ziemnego i ropy naftowej. Dwa, w Kosakowie i Mogilnie, to magazyny kawernowe zlokalizowane w kawernach solnych – pustych przestrzeniach utworzonych w złożach soli w wyniku jej wypłukiwania (tzw. ługowania).

Obecnie podziemne magazyny wypełnione są w około 95 procentach. Poziom 90 procent wymagany przepisami unijnymi został zrealizowany trzy miesiące przed terminem październikowym, w sierpniu 2023 roku. – Jesteśmy przygotowani na następną zimę – zapewnił prezes Orlenu.

Wojciech Jakóbik / Jędrzej Stachura