Orlen skorzysta na dywersyfikacji dostaw ropy do Chorwacji

14 grudnia 2016, 13:38 Energetyka

Chorwacki koncern naftowy (Jadranski Naftovod, JANAF) poinformował w poniedziałek o podpisaniu długoterminowych kontraktów z trzema firmami naftowymi na dostawy surowca, w tym także z Unipetrolem, należącym do PKN Orlen. Czeska i polska strona informowały o umowie pod koniec listopada.

Naftowa spółka JANAF zarządzająca terminalem naftowym oraz ropociągiem Adria poinformowała w swoim komunikacie w poniedziałek 12 grudnia br., o podpisaniu umów na przesył surowca za pośrednictwem ropociągu Adria. Umowy zawarto z brytyjską firmą Vitol, chorwacką Crodux oraz z czeskim Unipetrolem należącym do PKN Orlen.

Tankowiec w naftoporcie. Fot. Naftoport.pl
Tankowiec w naftoporcie. Fot. Naftoport.pl

Orlen sprowadzi do Czech nierosyjską ropę przez Chorwację

-JANAF kontynuuje intensywną działalność gospodarczą i zawarł wartościowe, długoterminowe umowy z trzema podmiotami co z pewnością spowoduje wzrost konkurencyjności oraz już i tak dobrych wyników ekonomicznych w 2017 roku oraz w latach kolejnych – podkreśla chorwacka spółka w komunikacie.

Umowa z Vitol dotyczy uzgodnienia warunków wieloletniej dzierżawy magazynów należących do firmy. Umowa z firmą Crodux dotyczy rozwoju potencjału magazynowego produktów naftowych na Omisalj i Žitnjak. Umowa z Unipetrolem to długoterminowy kontrakt na dostawy ropy naftowej przez terminal naftowy oraz ropociąg Adria dalej na północ w kierunku Czech przez terytorium Węgier. Łączna wartość tych umów przekracza 125 milionów kun.

– Podpisanie tych umów to kolejny dowód na to, że zagraniczni partnerzy uznają biznesową pozycję JANAF jako bezpiecznego i wiarygodnego partnera, który może spełniać najwyższe międzynarodowe standardy w zakresie świadczenia usług transportu i magazynowania ropy naftowej- argumentuje JANAF w komunikacie.

Jednocześnie, firma zwraca uwagę, że JANAF niedawno zorganizowała międzynarodową konferencję dotyczą ropy naftowej i wzmocnienie współpracy jako czynników wzrostu. Podczas tej konferencji obecne były delegacje z kilku firm w regionie. Podczas spotkania wymieniono doświadczenia i poglądy dotyczące najnowszych osiągnięć i trendów w przemyśle naftowym, szczególnie w zakresie transportu i magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych, w celu usprawnienia współpracy gospodarczej i realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Wszystko to będzie miało pozytywny wpływ na stabilność JANAF jako jedną z najważniejszych firm w Chorwacji i jest to ważny czynniki bezpieczeństwa energii tej części Europy – podkreśliła spółka.

Sawicki: Cegiełka Orlenu w ramach integracji naftowej między Bałtykiem a Adriatykiem

Jadranski naftovod