Orlen Upstream i PGNiG kontynuują prace wiertnicze na złożu Miłosław E

11 września 2018, 13:00 Alert

​Orlen Upstream oraz PGNiG wykonają kolejny odwiert w złożu gazu ziemnego Miłosław E. To już drugi wspólny otwór na tym obszarze. Realizacja prac umożliwi efektywniejsze wydobycie udokumentowanych zasobów gazu.

Odwiert. fot. PKN Orlen
Odwiert. fot. PKN Orlen

Nowy otwór, Miłosław-6H został zaprojektowany jako odwiert z odcinkiem horyzontalnym (poziomym) poprowadzonym w utworach czerwonego spągowca, co powinno zapewnić o wiele większe przepływy gazu. Jego całkowita długość wyniesie około 4 700 metrów. Odcinek pionowy zaplanowany jest do głębokości 3 680 metrów, natomiast długość odcinka poziomego wyniesie 800 metrów. Otwór Miłosław-6H położony jest około 100 metrów od odwiertu Miłosław-4K. Rozpoczęte dzisiaj wiercenie potrwa około 80 dni.

– Zastosowanie technologii wierceń horyzontalnych przyniosło bardzo dobre efekty we wcześniej wykonywanych odwiertach na tym terenie – powiedział Janusz Radomski, Prezes Zarządu ORLEN Upstream. – Dzięki wykonaniu odcinków poziomych w innych odwiertach, udało nam się zwiększyć poziom wydobycia z utworów czerwonego spągowca, który jest dla nas celem geologicznym projektu Płotki.

Złoże gazu Miłosław E, z którego obie spółki rozpoczęły wydobycie w 2017 roku, leży na obszarze projektowym Płotki w gminie Miłosław (powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie). Zostało ono udokumentowane w 2015 roku w trakcie wiercenia otworu Miłosław-4K na koncesji Kórnik-Środa (nr 32/96/p).

Zasoby wydobywalne oszacowano na poziomie ok. 900 mln m3 gazu ziemnego zaazotowanego, a prognozowana eksploatacja złoża potrwa około 15-20 lat.

Orlen Upstream, spółka celowa PKN Orlen w zakresie poszukiwania i wydobywania węglowodorów, dysponuje 49 proc. udziałów w tym projekcie. PGNiG posiada pozostałą część i jest operatorem.

Orlen