Nowy prezes Orlenu odsłania karty. Aktualizacja strategii do końca roku

22 maja 2024, 21:00 Alert

Prezes Orlenu zapowiedział rewizję projektów realizowanych dotychczas, skupienie się na najważniejszych i aktualizację strategii do końca 2024 roku.

Ireneusz Fąfara. Fot. Orlen.
Ireneusz Fąfara. Fot. Orlen.

– Wiemy, jak to zrobić – powiedział o transformacji energetycznej Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu, w komentarzu do wyników z 2024 roku. – Szczegółowy kierunek zweryfikowanych działań przedstawimy w aktualizacji strategii, którą opublikujemy do końca tego roku – dodał.

Orlen obniżył dług netto kwartał do kwartału o miliard złotych i wydał 6,4 mld zł na inwestycje w pierwszym kwartale 2024 roku. – Przyspieszamy. Transformacja energetyczna stanowi jedną z największych szans biznesowych w historii. ORLEN musi ją wykorzystać. Dlatego koncentrujemy się na najbardziej perspektywicznych projektach i technologiach. Kładziemy większy nacisk na efektywność – zapowiedział Fąfara. – Wracamy do wartości, którymi powinna kierować się spółka giełdowa. Zamierzamy przywrócić standardy ładu korporacyjnego i ujednolicić metody raportowania w całym koncernie – mówi Magdalena Bartoś, wiceprezes Orlenu do spraw finansowych.

Ta firma utrzymała przerób w rafineriach w Polsce, Czechach i na Litwie na poziomie 90 procent i przerobiła 9,5 mln ton ropy. Zanotowała spadek zysku EBITDA w segmencie wydobycia w wysokości -4,1 mld zł przez „rozwiązania regulacyjne wspierające konsumentów”, to znaczy finansowanie mrożenia cen gazu w 2024 roku wspierane środkami Orlenu.

Orlen podaje także, że dostawy gazu do Polski wyniosły w tym czasie 28,1 TWh, z czego 46 procent stanowiło LNG. Zapas magazynowy gazu w Polsce i za granicą na koniec kwartału wyniósł 8,6 TWh. Łączna moc zainstalowana w Grupie ORLEN wyniosła 5,6 GWe, dzięki czemu wyprodukowano w tym czasie 5,5 TWh energii elektrycznej, o 12 procent więcej rok do roku.

Orlen / Wojciech Jakóbik

Nowa strategia Orlenu zakłada rozwój w większej zgodzie z klimatem