Orzech: PKP Energetyka zbuduje mikrosieci odporne na zakłócenia dostaw dzięki magazynom energii

23 lutego 2022, 08:45 Energetyka
Wojciech Orzech. Fot. PKP Energetyka.
Wojciech Orzech. Fot. PKP Energetyka.

– Transformację energetyczną definiujemy jako silne dążenie do weryfikacji kierunków rozwoju sieci dystrybucyjnej, jej roli w systemie elektroenergetycznym, asymilowania energii ze źródeł odnawialnych czy kształtowania mikrosieci odpornych na zakłócenia – powiedział prezes PKP Energetyka Wojciech Orzech w rozmowie z Rzeczpospolitą. – Będzie to sieć zbudowana z 300 mikrosieci, stąd tyle magazynów. Będą to tzw. lokalne obszary bilansowania, składające się z kilku (od jednej do trzech) podstacji trakcyjnych powiązanych ze źródłami odnawialnymi, potencjalnie magazynem i lokalnymi odbiorcami. W przypadku problemów z zasilaniem z systemu krajowego będzie mogła przez pewien czas działać samodzielnie – wspomniał Orzech.

Transformacja energetyczna to rozwój sieci dystrybucyjnej

Prezes PKP Energetyka zauważył, iż celem transformacji rozumianej poprzez między innymi weryfikacja kierunków rozwoju sieci dystrybucyjnej jest przejście na zieloną energię produkowaną oraz zużywaną lokalnie oraz uniezależnienie się od zewnętrznych warunków, takich jak np. ceny gazu.

Istotnym elementem transformacji energetycznej są również magazyny energii. PKP Energetyka w 2021 roku uruchomiła największy kolejowy magazyn energii w Europie.

Spółka dzięki zaawansowanej cyfryzacji zbiera dane, które mają jej pozwolić rozbudować sieć magazynów do 300. – Dzięki wysokiej cyfryzacji tego rozwiązania zbieramy i analizujemy ogromne ilości danych, które pozwalają planować rozwój tego narzędzia w perspektywie przewidywanych 300 magazynów, które chcemy zbudować w naszej sieci – zaznaczył Wojciech Orzech.

Prezes Orzech przyznał, że efektywność OZE jest już na wysokim poziomie, a w najbliższym czasie możemy spodziewać się jeszcze jej wzrostu.

Kryzys energetyczny może okazać się znaczącym czynnikiem, wpływającym na napędzenie rozwoju OZE. Wzrost rozwoju nowych zielonych inwestycji będzie w najbliższym czasie spowodowany między innymi wzrostem cen rynkowych. Podmioty coraz częściej kontraktują energię na dłuższe okresy gdyż jest to rozwiązanie korzystniejsze finansowo, zapewniając jednocześnie pewną stabilizację i przewidywalność ceny.

PKP Energetyka w przyszłości planuje budowę mikrosieci opartej na 300 magazynach energii. – Będzie to sieć zbudowana z 300 mikrosieci, stąd tyle magazynów. Będą to tzw. lokalne obszary bilansowania, składające się z kilku (od jednej do trzech) podstacji trakcyjnych powiązanych ze źródłami odnawialnymi, potencjalnie magazynem i lokalnymi odbiorcami. W przypadku problemów z zasilaniem z systemu krajowego będzie mogła przez pewien czas działać samodzielnie – wspomniał Orzech.

Opracował Aleksander Tretyn 

PKP Energetyka chce stworzyć pierwszą polską mikrosieć trakcyjną z wykorzystaniem elektrolizerów