Trwa spór o wydobycie węgla brunatnego z odkrywki Ościsłowo

1 grudnia 2017, 06:15 Alert

Uchylona została odmowna decyzja poznańskiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie budowy odkrywki węgla brunatnego w Ościsłowie. Poinformował o tym 30 listopada, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Jest to efekt odwołania Kopalni Węgla Brunatnego Konin.

Elektrownia Pątnów należąca do ZE PAK. Fot. Mirosław Perzyński/BiznesAlert.pl

W komunikacie zamieszonym w Biuletynie Informacji Publicznej GDOŚ poinformował , że uchylając negatywną dla kopalni decyzję skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez dyrektcję poznańską.

10 marca br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań dla wydobycia węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z kopalni odkrywkowej Ościsłowo. Wniosek w tej sprawie złożyła KWB Konin należąca do Grupy Elektrowni PAK Pątnów-Adamów-Konin.

RDOŚ w Poznaniu uzasadnił odmowę m.in.dlatego, że „w świetle zgromadzonych dowodów istnieje wysokie prawdopodobieństwo znacząco negatywnego wpływu przedsięwzięcia na Jezioro Wilczyńskie, będące przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie”. RDOŚ zarzucił, że mimo wezwania w sierpniu inwestora do przedstawienia propozycji tzw. kompensacji przyrodniczej i kilkukrotnych ponagleń nie otrzymał takiego dokumentu. Zarzucił też, że plan budowy nie uwzględnia skutków odwodnienia obecnej odkrywki Jóźwin IIB i opadania lustra wód jezior w Powidzkim Parku Krajobrazowym (zwlaszcza w Jeziorze Wilczyńskim).

Kopalnia Konin nie zgadziła się z decyzją i uzasadnieniem RDOŚ. Odwołała się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Sprawa była rozpatrywana przez sejmową Komisję do spraw Energii i Skarbu Państwa, którzy zażądali zwołania pilnego posiedzenia z udziałem wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego oraz przedstawiciela Miniterstwa Środowiska. Posłowie postulowali o interwencję, ponieważ postępowania w pierwszej instancji trwało bardzo długo, a czas ma krytyczne znaczenie dla PAK, którego elektrowniom zabraknie w ciągu kilku najbliższych lat paliwa, jeśli kopalnia Konin nie rozpocznie wydobycia z nowego złoża. Domagali się działania resortów w trybie nadzoru, ponieważ chodzi o ważny interes publiczny, wiele tysięcy miejsc pracy i zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. „Odkrywkę węgla brunatnego Ościsłowo mamy jako ministerstwo w planie energetycznym. Jesteśmy przekonani, że tę inwestycję będziemy realizować” – zapewnił wiceminister Tobiszowski parlamentarzystów. BiznesAlert.pl relacjonował posiedzenie sejmowej Komisji w tej sprawie.

Teresa Wójcik