Pakistan ma poważny problem z zakupami LNG i przerwami dostaw energii

28 czerwca 2022, 07:00 Alert

Pakistan ponownie stoi w obliczu eskalacji kryzysu energetycznego po tym, jak nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie dostaw gazu ziemnego na lipiec. Przetargi zostały porzucone ze względu na wysoką cenę i mały udział firm, ponieważ kraj już podejmuje działania w celu rozwiązania problemu powszechnych przerw w dostawach prądu.

pakistan flaga
Źródło: Wikicommons

Kryzys energetyczny w Pakistanie

Państwowa spółka Pakistan LNG zrezygnowała z przetargu na zakup gazu skroplonego w lipcu po tym, jak otrzymała ofertę, która byłaby najdroższą przesyłką kiedykolwiek dostarczoną do kraju. Minister ds. ropy Musadik Malik ostrzegł przed lipcowymi blackoutami i niedoborami gazu zimą. To już trzeci raz w tym miesiącu, kiedy Pakistanowi nie udało się sfinalizować przetargów na dostawy LNG na lipiec, a brak możliwości zakupu paliwa grozi jeszcze większymi niedoborami energii elektrycznej. Również upały zwiększają zapotrzebowanie energię, m.in. na klimatyzację.

Rząd Pakistanu próbuje zwiększyć oszczędności nośników energii, skrócił godziny pracy urzędników państwowych i nakazał zamknięcie centrów handlowych w fabrykach w różnych miastach, w tym w Karaczi. Premier Shehbaz Sharif zobowiązał się w zeszłym tygodniu do podjęcia dalszych kroków w celu zakończenia przerw w dostawach prądu.

Business Standard/Michał Perzyński