Parlament Europejski wypowie się o przyszłości gospodarki cyrkularnej

14 marca 2017, 11:30 Alert

W środę 15 marca podczas sesji plenarnej PE w Strasbourgu odbędzie się głosowanie stanowiska PE do negocjacji z Radą i Komisją Europejską w sprawie pakietu dyrektyw dotyczących gospodarki odpadami w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest z jednej strony odpowiedzią na uzależnienie UE od importu i ograniczonej dostępności surowców, w tym tych o znaczeniu strategicznym dla nowoczesnych technologii, z drugiej zaś odpowiada na wyzwania środowiskowe. Dyrektywy wprowadzają ambitne cele, m.in. recyklingu i znacząco wpłyną na kształt gospodarki odpadami w Polsce, stanowiąc z jednej strony wyzwanie dla samorządów, z drugiej zaś szanse na rozwój gospodarczy również na tych obszarach w których brakowało dotychczas impulsów ekonomicznych. W projekcie sprawozdania PE uwzględniony został m.in. postulat Andrzeja Grzyba (PSL EPL) o wykorzystaniu komunalnych odpadów organicznych do produkcji biogazu jako drugą, obok kompostowania, dostępną metodę recyklingu