Pawlik: Holandia jest bliskim partnerem Polski

19 listopada 2015, 10:00 Bezpieczeństwo
uniwersytet warszawski

Pod hasłem „Europa. Czy jesteśmy w punkcie zwrotnym?” odbyła się 6. edycja wykładu im. profesora Bronisława Geremka. W spotkaniu w auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego udział wzięli wiceminister spraw zagranicznych Konrad Pawlik, dyrektor generalny ds. europejskich w MSZ Królestwa Niderlandów Robert de Groot, a także rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Marcin Pałys oraz przedstawiciel Uniwersytetu w Utrechcie, prof. Duco Hellema. Na wykład licznie przybyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, świata nauki, mediów, politycy i studenci.

Wykład poprzedziły konsultacje polityczne z udziałem podsekretarza stanu w MSZ Konrada Pawlika i dyrektora generalnego ds. europejskich w MSZ Królestwa Niderlandów Roberta de Groota.

– Holandia jest bliskim partnerem Polski, zarówno w UE jak i w NATO. Wspólne podejście do wielu kwestii znajduje odzwierciedlenie w wysokiej dynamice spotkań dwustronnych na różnych szczeblach, czego potwierdzeniem jest m.in. dzisiejsze spotkanie – powiedział wiceminister Konrad Pawlik.

Spotkanie potwierdziło dobre relacje Polski z Holandią oraz wolę zacieśnienia współpracy w ramach prezydencji holenderskiej w Radzie UE w I połowie 2016 r. Tematem rozmów były m.in. przyszłość UE i unijne reformy gospodarcze, kryzys migracyjny i przygotowania do Szczytu NATO w Warszawie. Dyskusja dotyczyła też rozwoju kontaktów dwustronnych we wszystkich dziedzinach.

Cykl wykładów im. profesora Bronisława Geremka, zainicjowany w 2009 roku przez Polskę i Holandię, służy budowie dobrych relacji obu państw oraz promowaniu idei integracji europejskiej. Spotkania odbywają się naprzemiennie w Holandii i w Polsce, a partnerami Ministerstw Spraw Zagranicznych są odpowiednio: Uniwersytet w Utrechcie i Uniwersytet Warszawski. W ubiegłych latach prelegentami wykładów byli m.in. były minister spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld oraz poprzedni sekretarz generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych