PB: Innowacyjny projekt PGNiG wchodzi w decydującą fazę

19 września 2016, 10:00 Alert
PGNiG2

Jak poinformował „Puls Biznesu”, w październiku w decydującą fazę wejdzie główny innowacyjny projekt PGNiG, czyli wydobycie metanu z pokładów węgla przy zastosowaniu metody szczelinowania hydraulicznego. Na realizację czekają jednak już kolejne innowacyjne projekty gazowej spółki.

Gazeta zwraca uwagę, że PGNiG nie testuje rozpoznanej już dobrze technologii tzw. coal mine methane, czyli pozyskiwania gazu w trakcie wydobywania węgla, ale metodę coal bed methane, czyli pozyskiwany gazu ze złóż węgla jeszcze przed uruchomieniem tego wydobycia. Pomimo, że metoda ta stosowana jest już na sporą skalę w niektórych krajach, np. w Indiach, innowacyjność projektu PGNiG polega na nowej technologii.

– W Gilowicach na Śląsku, we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym, rozpoczęliśmy wiercenia, przy których wykorzystujemy nasze wcześniejsze doświadczenia z poszukiwań gazu łupkowego. Sprawdzamy, czy technologię szczelinowania można skutecznie zastosować przy wydobyciu metanu z pokładów węgla w Polsce. W październiku wykonamy pierwsze próby, a cały projekt zakończy się w połowie 2017 r. Pierwsze wyniki powinniśmy mieć przed końcem tego roku – powiedział cytowany przez „Puls Biznesu” Łukasz Kroplewski.

Powodzenie projektu gazowej spółki oznaczać będzie nie tylko nowy sposób wydobycia metanu, ale również zwiększenia bezpieczeństwo pracy w kopalniach dzięki rozwiązaniu problemu zanieczyszczania powietrza metanem.
„Puls Biznesu” przypomina, że PGNiG rozpoczął na wielką skalę program poszukiwania innowacyjnych rozwiązań gotowych do wdrożenia. Na projekty badawczo-rozwojowe i współpracę z wynalazcami chce przeznaczać rocznie 30-40 mln zł, choć w szczególnych przypadkach budżet ten może być zwiększony. Łukasz Kroplewski zwraca w „Pulsie Biznesu” uwagę, że w zakresie programu Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów zdefiniowane zostały już trzy projekty dla PGNiG Termika dotyczące m.in. z redukcji emisji spalin.

Gazeta przypomina również, że obecna strategia PGNiG zaangażowanie w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań pracownicy całej grupy kapitałowej. Za pomysł, który pozwoli osiągnąć dodatkowy zysk lub oszczędności, będą mogli otrzymać nawet 100 tys. zł nagrody – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

Puls Biznesu/CIRE.pl