Pękała: Remont linii średnicowej powoduje poważne komplikacje

5 maja 2014, 08:50 Infrastruktura

ROZMOWA

Możliwość zwiększenia zakresu świadczonych przez SKM usług zależy wyłącznie od uzgodnień pomiędzy samorządami gmin podwarszawskich z ZTM Warszawa co do zakresu współfinansowania takich połączeń. Innym problemem jest stan infrastruktury kolejowej na liniach na których miałyby być świadczone usługi przewozowe SKM. Przykładowo uruchomienie połączenia kolejowego z Piasecznem jest blokowane ze względu na brak możliwości zmiany kierunku jazdy pociągów na stacji kolejowej w Piasecznie – mówi w wywiadzie dla BiznesAlert.pl Krystyna Pękała, prezes Szybkich Kolei Miejskich.

Jakie są obecnie możliwości poszerzania kolejowych przewozów pasażerskich w Warszawie i jej najbliższych okolicach?

KP: Firma transportu kolejowego, jaką jest SKM sp. z o. o. świadczy usługi transportowe w zakresie, w jakim organizatorzy transportu, a więc samorządy, je zamawiają. W przypadku SKM sp. z o. o., której jedynym właścicielem jest m. st. Warszawa jest to samorząd miasta reprezentowany przez ZTM Warszawa. SKM sp. z o. o. jest przygotowana technicznie i organizacyjnie do dalszego rozwijania swojej oferty przewozowej. Miasto jest zainteresowane zamawianiem usług w granicach aglomeracji warszawskiej, przedłużanie poszczególnych połączeń do miast podwarszawskich związane jest z porozumieniem samorządu m. st. Warszawy z samorządami poszczególnych gmin i powiatów podwarszawskich o współfinansowaniu realizowanych na rzecz ich mieszkańców usług transportowych. Jedynym ograniczeniem technicznym w dalszym rozwijaniu aglomeracyjnego transportu kolejowego jest przepustowość linii średnicowej, gdzie już obecnie osiągnięto granice przepustowości i nie ma możliwości na dalsze zwiększanie liczby przejeżdżających przez nią pociągów.

Jak wygląda na co dzień współpraca (rywalizacja?) SKM Warszawa z konkurencyjnymi Kolejami Mazowieckimi?

KP: Tak zwana rywalizacja pomiędzy przewoźnikami operującymi na terenie warszawskiej aglomeracji  ujawnia się jedynie w okresie konstruowania kolejnych rozkładów jazdy, gdy każdy dąży do umieszczenia w rozkładzie najdogodniejszych z punktu widzenia ich interesów połączeń. Szczególnie widoczne jest to w obrębie relacji realizowanych przez przeciążoną linię średnicową. W okresie realizacji przewozów wszyscy przewoźnicy starają się solidarnie współpracować i zapewnić jak najlepsze warunki dla pasażerów.

Czy – w kontekście sytuacji KM w związku z finansami samorządu Mazowsza – nie ma problemów z finansowaniem działalności Państwa spółki? W jakiej części SKM Warszawa jest spółką samofinansującą się, a w jakiej – dotowana?

KP: SKM sp. z o. o. jest własnością samorządu m. st. Warszawy i świadczy usługi zamawiane przez ZTM Warszawa. Nie świadczymy usług na rzecz innych podmiotów, tak więc sytuacja finansowa samorządu województwa mazowieckiego nie ma wpływu na realizację usług świadczonych przez naszą firmę.

Całość przychodów z biletów za przejazdy SKM wpływają na konto ZTM, natomiast ZTM płaci SKM ustaloną umownie kwotę za zrealizowane usługi.

Jak SKM Warszawa radzi sobie z remontami PKP PLK dalekobieżnej trasy średnicowej?

KP: Remont linii średnicowej powoduje poważne komplikacje w realizacji usług transportu kolejowego, ale jest on niezbędny dla utrzymania dotychczasowego natężenie ruchu na tej trasie. Wszyscy przewoźnicy i pasażerowie zmuszeni są do radzenia sobie z tymi niedogodnościami. Widać je głównie w zmianach w rozkładzie jazdy przejeżdżających nią pociągów.

Z czego wynika wzrost liczby pasażerów przewożonych przez SKM Warszawa, o czym niedawno informowały statystyki Urzędu Transportu Kolejowego?

KP: Niewątpliwie wynika to ze wzrostu zaufania pasażerów do oferty przewozowej SKM. sp. z o. o. Staramy się stale doskonalić naszą ofertę i dostosowywać do oczekiwań pasażerów. Dodatkowym czynnikiem okazało się uruchomienie automatycznego nowoczesnego systemu zliczania pasażerów korzystających z naszych usług, zastępującego dotychczasowy system polegający na zliczaniu pasażerów przez obsługę pociągu.

Czy obecnie wykorzystywany przez SKM Warszawa tabor jest wystarczający w stosunku do potrzeb?

KP: SKM sp. z o. o. dysponuje nowoczesnym taborem w pełni dostosowanym do specyfiki przewozów aglomeracyjnych w ilości dostosowanej do zakresu świadczonych usług. Spośród wszystkich przewoźników realizujących przewozy na terenie warszawskiego węzła kolejowego SKM ma najnowocześniejszy tabor.

Czy – i w jaki sposób – wasza firma mogłaby intensywniej wykorzystywać istniejące trasy, np. Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska – Legionowo, czy w kierunku do Błonia?

KP: Możliwość zwiększenia zakresu świadczonych przez SKM usług zależy wyłącznie od uzgodnień pomiędzy samorządami gmin podwarszawskich z ZTM Warszawa co do zakresu współfinansowania takich połączeń. Innym problemem jest stan infrastruktury kolejowej na liniach, na których miałyby być świadczone usługi przewozowe SKM. Przykładowo uruchomienie połączenia kolejowego z Piasecznem jest blokowane ze względu na brak możliwości zmiany kierunku jazdy pociągów na stacji kolejowej w Piasecznie.

Jak lepiej zachęcić do wykorzystywania przez pasażerów stacji Warszawa Lotnisko Chopina?

KP: Połączenie kolejowe z portem lotniczym Warszawa Okęcie w głównej mierze obsługuje centra biznesowe na Służewcu. Zwiększenie ruchu na stacji końcowej, czyli na samym lotnisku, przewidujemy dopiero po zakończeniu zasadniczych prac budowlanych i modernizacyjnych na dworcu lotniczym i pełnym jego uruchomieniu. Obecnie, ze względu na intensywne prace budowlane w rejonie wejść do stacji kolejowej dotarcie pasażerów na dworzec jest utrudnione. Mimo to cały czas dbamy o odpowiednią informację dla pasażerów lotniska.

Rozmawiał Maciej Pawlak