Pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa będzie miał więcej zadań

28 sierpnia 2019, 09:30 Alert
Kopalnia

Pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa przejmie dotychczasowe zadania pełnomocnika ds. rozwoju wydobywania węglowodorów – zakładają projekty rozporządzeń Ministerstwa Środowiska. Wydobywanie węglowodorów wpisuje się w Politykę surowcową państwa – wskazuje resort.

Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska

W projektach rozporządzeń resortu opublikowanych na stronach Rządowego Centrum Legislacji podkreślono, że „zasadnym jest rozszerzenie zakresu działania Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa o zadania realizowane dotychczas przez Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów i zniesienie tego pełnomocnika”. Resort argumentuje, że zadania pełnomocnika rządu ds. rozwoju wydobywania węglowodorów wpisują się w „szeroko rozumiany zakres zadań związanych z tworzeniem Polityki Surowcowej Państwa”. „Rekomendowanym rozwiązaniem będzie przydzielenie zadań Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju węglowodorów Pełnomocnikowi Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa oraz zmiana § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa poprzez dodanie zadań Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów i zniesienie tego pełnomocnika” – czytamy.

Zadania pełnomocnika

Ministerstwo przypomniało, że do zadań pełnomocnika rządu ds. rozwoju wydobywania węglowodorów należało dotychczas przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych, z wyłączeniem kwestii związanych z podatkami, a także inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań w celu modernizacji systemu instytucji i regulacji dla poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, w szczególności ze złóż niekonwencjonalnych oraz koordynacja prowadzenia polityki informacyjnej w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów. Z kolei do zadań pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej państwa należy przygotowywanie koncepcji ws. ukształtowania polityki surowcowej państwa, koordynowanie i inicjowanie działań w tym zakresie, a także opracowywanie nowych rozwiązań prawnych i ekonomicznych.

Polska Agencja Prasowa

Wójcik: Polityka surowcowa to konieczność